SOLUCAN GÜBRESİ TERİMLERİ

SOLUCAN GÜBRESİ TERİMLERİ

Ülkemizde her geçen gün  Solucan Gübresi üretimi yapan kuruluş sayısı artmakta ve çeşitli markalarla satışa çıkmakta.
Pek çok çiftçimizden, bir çok isimde ve değişik terminolojilerde satışa sunulan Solucan Gübresi çeşitleri hakkında sorular almaktayız.
 
Bu makalede kısaca Solucan Gübresi terminolojisinden bahsedeceğiz.
Solucan Gübresi çeşitleri nelerdir?
1) Solucan Gübresi (Worm Casting): Nasıl ki büyükbaş hayvanın yanmış olan dışkısına doğrudan gübre diyorsak, solucanın dışkıladığı maddeye gübre dememiz gerekiyor. Bu nedenle, doğrudan solucanın dışkıladığı ve içinde başka herhangi bir ayrışmış ek madde olmayan ürüne solucan gübresi dememiz gerekir.
2) Solucan humusu – Vermikompost (Vermicompost): Solucan gübresinin de (worm casting) içinde bulunduğu genel kompost karışımı. Solucanlar içinde bulundukları sistemde kendilerine verilen tüm atıkları tüketemezler. Bu nedenle, sistemde bulunan diğer canlıların da tüketimleri sonucu elde edilen son ürün sadece solucan dışkısı olmamakta, içinde diğer ayrışmış maddeler de yer almaktadır. Bu nedenle buna solucan humusu, solucan kompostu veya vermikompost denilmesi gerekir. Verm-: solucandan gelen; -kompost: solucan dışı ayrışmış maddelerden gelen anlamında kullanılmaktadır; bu nedenle ikisinin bir arada bulunduğu maddeye vermi-kompost denir.
3) Sıvı Solucan Gübresi (Liquid Worm Fertilizer): Bu ürün, çeşitli teknolojiler kullanılarak elde edilen ve raf ömrü uzun olan, eğer doğru tekniklerle elde edilmişse çoğunlukla bitkiler için gerekli olan tüm besinleri içeren sabit içerikli bir üründür. Üretim tekniği ve ürün eldesinin zorluğu ve kıtlığı nedeniyle fiyat olarak katı gübreye göre daha pahalı olabilmektedir. Bu sıvı gübre iyi kalite katı solucan gübresinin teknolijinin de yardımıyla entegre tesislerde üretilmesiyle elde edilir. Muhtemelen içerikteki bakterileri dorment halde tutmak için çeşitli koruyucu maddeler içerdiği için raf ömrü daha uzundur.
4) Solucan Humusu Çayı (Vermicompost Tea): Bu kavram, 2 nolu üründen elde edilen ve humusun su içine daldırılmasıyla ve havalandırılmasıyla temin edilen sıvı gübreyi karşılamaktadır. Bu çayın içinde saf solucan gübresinin yanısıra diğer canlılar tarafından ayrıştırılmış ve hatta henüz tam olarak ayrışmamış maddeler de yer aldığı için elde edilen ürün hemen kullanılmalıdır. Çok uzun süre dayanmaz. Daha güvenli olarak kullanabilecek bir üründür.
5) Sızıntı suyu (Leachate): İşte en çok tartışılan ve karıştırılan tanımlama budur. Kimisi, vermikompost üretimi esnasında sistemden süzülen suya (sızıntı suyu: leachate) sıvı gübre demektedir. Oysa bu yanlıştır. Bu ürünün adı sızıntı suyudur (leachate) çeşitli tehlikeler de içermektedir. Örneğin, sadece solucanların sölom sıvısı ve solucan gübresinden süzülen besleyici sıvıyı içermez, aynı zamanda henüz kompostlaması tamamlanmamış atıklardan gelen sıvıyı da içerir. Bu da tekdüze bir ürün elde edilememei anlamına gelir ve ayrışmamış atıklardan gelen sıvı ham olduğu için zararlı bakteriler de içerebilir. Dikkatli kullanılması gereken bir üründür. Eğer daha önce yeterince havalandırılmış ise kapalı bir kapta daha uzun süre dayanabilir. Raf ömrü daha uzundur.
6) Solucan suyu (Vermiwash): Bu ürün ise solucan humusu çayına benzer bir teknikle üretilen ama ondan daha farklı bir ürün olan sıvı gübredir. Bu ürün yararlı besin maddelerininden çok solucanların sölom sıvısını elde edilmesi esasına dayanır. Uygulamada daha çok yaprak gübresi olarak ve bitki hastalıkları baskılayıcısı olarak kullanılır. Bu teknik genel anlamda en az kullanılan ve en az bilinen tekniktir. Solucan humusu çayı üretiminde olduğu gibi havalandırma yapılmadığı için elde edilen ürün daha uzun bir raf ömrüne sahiptir. Kullanımı daha güvenlidir.

EkosolFarm %100 Organik Solucan Gübresi® T.C. Gıda ve Tarım Bakanlığı üretim izinli ve CERES Kontrol ve Setifikasyon şirketi tarafından denetlenen Organik Sertifikasına sahip tek Solucan Gübresi markasıdır.


Katı (Granül Formda) ve Sıvı (Liquid) Formda olmak üzere iki ayrı formda üretilmekte ve satılmaktadır.
EkosolFarm %100 Organik Solucan Gübresi® Katı Formda Solucan Humusu (Vermicompost) olarak solucanlara %70 oranında büyükbaş hayvan dışkısı ve %30 oranında organik materyalden hazırlanmış mamanın yedirilmesi sonucu elde edilen gübredir.
EkosolFarm %100 Sıvı Organik Solucan Gübresi® (EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer®) ise katı formda solucan gübresinin özel bir üretim biçimiyle sıvı forma dönüştürülerek üretilmiş konsantre bir üründür.
Her iki ürün grubu da T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü  ve CERES Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. sertifika kuruluşu tarafından denetlenmektedir.
 
Tarim Bakanligi-01EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi® (EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer®)
Ekosol Tarım ve Hayvancılık San. Tic. AŞ. tarafından, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğine uygun üretilmiştir.
Çalışma İzin Numarası: TR-45-OG-002
 

CeresLogo

 EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi® (EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer®)
 T.C. Gıda ve Tarım Bakanlığınca düzenlenen 18 Ağustos 2010 tarihli
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e uygunluğu,
  TR-OT-35 yetki numaralı CERES Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
  tarafından kontrol edilerek sertifikalandırılmıştır.
Sertifika No: TR-OT-35 / İ-678 / 2015 – 001 / 076

 

2 thoughts on “SOLUCAN GÜBRESİ TERİMLERİ”

 1. kıvanç perkitan

  merhaba
  solucan gübresinin kullanım ömrü ne kadardır? solucan gübresi ile ilgili bilgi almak için ne yapmalıyız? eğitimleriniz mevcut mudur? istanbul daki tam adresiniz nedir? toplu solucan alımları, kompostbox vs alımlarında indirim yapıyor musunuz? ürettiğimiz gübreleri nerelere satabiliriz?

  1. Kıvanç Bey Merhaba,
   EkosolFarm %100 Organik Solucan Gübresi® Sıvı formda ve Katı (Granül) formda, paket üzerindeki saklama koşullarında 2 yıl süre ile içeriğini muhafaza etmektedir. Tonajlı siparişlerde fiyatlarımızda bazı esnemeler yapabilmekteyiz.
   İstanbul Çekmeköy’deki ilk tesislerimizden 2014 yılında Manisa Ekosol Tarım Fabrikasına taşındık. Ekosol tüm faaliyetlerini Manisa’da sürdürmektedir. İstanbul’da adresimiz bulunmamaktaıdr.
   Solucan Gübresi üretimi hakkında her ay 2 cumartesi günü seminerler düzenlemekteyiz. Bu seminerlerdeki amacımız Solucan Gübresi üretimi ile ilgili maalesef internet ortamında zamanla oluşmuş yanlış bilgilerin önüne geçmek ve bu konu ile ilgilenen girişimcilere kaynağından doğru bilgi aktarmaktır. Seminerler ve her türlü konuda bize imzamızda bulunan iletişim adreslerimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
   Ekosol ve EkosolFarm %100 Organik Solucan Gübresi®ne göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.
   Saygılarımızla,
   Ekosol Tarım A.Ş. Müşteri Hizmetleri
   Ekosol Tarım ve Hayvancılık A.Ş.
   Mail: info@ekosol.com.tr
   Tel: 0236 364 15 15
   Fax : 0236 364 16 16
   http://www.ekosol.com.tr
   shop.ekosol.com.tr

Yorum bırakın

Scroll to Top
WhatsApp WhatsApp