EKOSOLFARM


20 yıldır, bu topraklarda Organik Gübre kullanımını yaygınlaştırmak için çalışıyoruz.

TÜRKİYE'NİN ORGANİK GÜBRE LİDERİ

20 yılı aşkın süredir ürettiğimiz organik solucan gübresi bazlı bitki besleyici ürünler konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyiz. Başta organik solucan gübresi ve diğer organik gübreler alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübemiz, çevre ve tarım endüstrisi için geliştirdiğimiz ürünlerimizle gurur duyuyoruz.

ekosolfarm 2003

Türkiye'nin İlk Solucan Gübresi Markası

EKOSOL FARM

Ürünler

Hangi Solucan Gübresi

Solucan Gübresi Uygulama Miktarları

Mağaza - EkosolShop

HAKKIMIZDA

TÜRKİYE'NİN İLK SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİCİSİ

EKOSOL TARIM

Ekosol Tarım, Türkiye’nin ilk Solucan Gübresi üretimine 2002 yılında Eisenia Foetida Kırmızı Kaliforniya Kültür Solucanları ile başlamıştır. 2005 yılında Ekosol Ticari ünvanını alarak Solucan Gübresi’ni Türk tarımı ile tanıştırmış ve Türkiye de bir ilke imza atarak Solucan Gübresi sektöründe öncü ve lider olmuştur.

Ekosol Tarım 2005 yılında Ekosol Tarım Ticari ünvanını alarak Türkiye’nin ilk Solucan Gübresi üretimine başlamıştır.

Bir masal gibiydi her şey…  

 

EkosolFarm Fabrika

Türkiye'nin İlk Solucan Gübresi Markası

EKOSOLFARM ÜRÜNLERİMİZ

EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi

EkosolFarm Solucan Gübresi

EkosolFarm Fidan-Fide Dikim Harcı

AgraGron Çim Gübresi

Sıvı Solucan Gübresi

Katı Formda Solucan Gübresi

Organik Gübreler

Çim Gübresi

SOLUCAN GÜBRESİ NEDİR?

EkosolFarm Solucan Gübresi Ceviz Gübreleme

EkosolFarm Solucan Gübresi

EkosolFarm Solucan Gübresi, (EkosolFarm Worm Castings) her Türlü Sebze, Meyve Bahçeniz, Bütün Tarla ve Sera Bitkileriniz için, Besleyici, Köklendirici, Güçlendirici, Verim Arttırıcı ve Erkencilik Sağlayan Özelliklere Sahip Organik %100 Solucan Gübresi’dir.

Solucan Gübresi 90 yılı aşkın süredir Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Avrupada ve dünyanın birçok gelişmiş tarım ülkesinde her tür meyve, sebze, ağaç ve bitki türlerinin yetiştirilmesinde yaygın olarak kullanılmakta olan organik bir gübredir.

Ekosol Tarım’ın  üretimini yaptığı, katı ve sıvı formda EkosolFarm Organik %100 Solucan Gübresi meyve, sebze  ve tüm bitkilerin verimini, dayanıklılığını, kalitesini arttırırken,  doğal aromasını, nefasetini kazandırır, kök ve kök çevresindeki hastalıklara karşı direnç sağlar.

Solucanların doğal salgıları, kendilerini çevreleyen toprağa göre 5 kat daha fazla konsantre bitki besinler içerir.

Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıda bitkiye bitkiye yararlı mikroorganizmalar, bitkinin hayati ihtiyacı olan Azot’u (N) doğadan alabilmesini sağlayan azot fikse eden bakteriler, fosfat bakterileri, mikoriza mantarlar, antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları, aminoasitler  ve enzimler bulunur.

Gübreye geçen bu enzimler ve yoğun bitki besin elementleri bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlar.

Bunun yanında, solucanların üzerlerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan ve onları milyonlarca yıldır toprakta bulunan patojenlere karşı koruyan, bağışıklık sağlayan vücut sıvılarını (Sölom Sıvısı) gübreye geçirirler ve bitkilerde patojenlere karşı direnç sağlar.

Solucan Gübresi içeriği ile ilgili tüm detayları Solucan Gübresi Nedir? sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Solucan Gübresi'nin Faydaları Nelerdir?

Solucan Gübresi yapısı itibari ile hem güçlü bir bitki besleyici hem de toprak düzenleyicidir.

Solucan Gübresi

Solucan Gübresi içeriğinde yer alan bitki besin elementlerinin %97’si, özellikle temel bitki besinleri olan Azot (N), Fosfor (P) ve Potasyum (K), bitki tarafından doğrudan alınabilir formdadır.

Katı ve sıvı formda Solucan Gübresi içeriğinde kullanılabilir formdaki azot miktarının 5 kat, potasyum miktarının 7 kat, kalsiyum miktarının ise 3 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Faydalı Mikroorganizmalar: 

Solucanların dişleri olmadığından, yediklerini sindirme işlemini mikroorganizmalar ve enzimler vasıtası ile gerçekleştirirler. 

Bu parçalama esnasında, zararlı bakteri, fungus ve enfeksiyon yaratacak mikroorganizmaları ve yabani ot tohumlarının da parçalanmasına sebep olurlar.

Solucanların bağırsak florasında yaşayan bu faydalı mikroorganizmalar da Solucan Gübresine geçmektedir.

Kimyasal ve fiziksel tahribata uğramamış doğal ve verimli topraklarda 1,7 x 108 faydalı bakteri bulunurken, Solucanların bağırsak florasında 2,1X10adet bakterinin olduğu rapor edilmiştir. (Faydalı Mikroorganizmalar sıvı formda nötr durumdadır ve hava ve nemli ortama kavuştuklarında yeniden yaşam formu alırlar)

Sölom Sıvısı

Solucan Gübresi

Solucanların sindirim sistemi ve vücut sıvısı olarak tanımlanan Sölom Sıvısı içerisinde sitolitik, mitojenik, proteolitik, aglütinant, hemolitik ve antibakteriyel etkiye sahip 40’dan fazla madde saptanmıştır. 

Bu maddeler antijen bağlayan proteinler ve lizozim savunma sistemlerinin önemli elemanlarıdır. (Bitkilerde kök, gövde, yaprak ve meyve hastalıklarına karşı direnç ve koruma sağlar.)

Anti Mikrobiyal Yapı

Solucan Gübresi; “lumbricin I” adı verilen özgün bir antimikrobiyal peptid içermektedir.

Tüm dünyada çok tahripkar özellikteki hastalık etmenlerinin bitki gelişimi, kalitesi ve verimi üzerindeki yıkıcı ve tahripkar etkisi olan Pseudomonas putida, Erwinia herbicola, Mycobacterium liquefaciens, Staphylococcus gallinarum bakterileri ve Sclerotinia sclerotiorum, Aspergillus humicola, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Penicillium brevicompactum,  VerticilliumFusarim oxysporum ve Aspergillus niger fungusları Pythium, Rhizoctonia gibi toprak kaynaklı hastalık etmeni olan zararlı mikroorganizmalara karşı geniş spektrumlu bir antimikrobiyal etki göstermekte bakteri ve fungusların çoğalmalarını baskılayıcı bir tutum sergilemektedir.

Solucan Gübresi Enzim İçeriği:

Solucanlarını bağırsaklarında aktif olan amilaz, kitinaz, selülaz, ksilenaz, sellobiaz, endoglukanaz, asit fosfataz, alkalin fosfataz ve nitrat redüktaz enzimleri mevcuttur.

Bilindiği üzere enzimler protein yüklüdürler, bitkinin enerji ihtiyacını karşılamaktadırlar, aynı zamanda katalizör etkileri olduğundan var olan biyo etkileri hızlandırırlar ve dolayısı ile bitki kök, gövde ve meyve büyümesini hızlandırırlar.

pH Düzenleyici

Doğru proseslerle üretilmiş %100 solucan gübresinin pH’ı düzenleme karakteristiği yukarıda sayılan enzimler vasıtası ile sağlanır. 

Antibiyotik sentezinde aktif rol oynayarak bitki direncine olumlu etkileri bulunur.

Kitinaz enzimi:

Solucanların sindirim sisteminde bulunan kitinaz enzimi; Kitin adı verilen ve mantar hücre duvarlarını oluşturan, eklembacaklılar tarafından dış iskeletlerinin kurulmasında kullanılan ve eklem bacaklıların ağız kısmının ana bileşeni olan karbonhidratı parçalayarak bu zararlılara karşı etkin bir mücadele yapar.

Ayrıca böceklerin kabuk yapısında bulunan kitin maddesini parçaladığından bu maddeyi hisseden böceklerin özellikle Solucan Gübresinin sıvı formunun yapraktan uygulandığı bitkilerde böcekleri kovarak bir tür biyolojik mücadele metodu oluşturabilmektedir.

Salisilik asit

Bitkilerin çok önemli savunma kimyasalları olarak bilinir. Solucanların bağırsağın etrafındaki yeşilimsi klorogogen hücreleri glikojeni sentez ve depo ederken, üre, yağ ve salisik asidin sentezini yaparlar. 

Bu madde %100 Solucan Gübresine (wormcastings) sindirim sisteminden geçer ve uygulandığı topraklarda bitkiye doğal bir direnç kazandırır.

Organik Karbon:

Solucanlara verilen mamadan ve organik yapısından kaynaklı olarak, yüksek oranda Organik karbon içerir. 

Organik Karbon toprak verimliliğini arttırır ve havadaki karbonun toprakta depolanmasını sağlar.

Sık toprak işleme %50 oranında karbon kaybına sebep olmuştur. Solucan gübresi içerisindeki organik karbon zinciri içindeki hidrosil, hidrojenin sodyum ve klor elementlerini şelatlamak sureti ile nötralize etmekte ve bitkiye geçişini engellemektedir.

Dolayısı ile tuzluluğu yüksek olan tarım arazilerinde tuz etkisini azaltmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

EKOSOL FARM SOLUCAN GÜBRESİ

Solucan Gübresi Tüm Bitkilerde Uygun mudur?

Solucan Gübresi istisnasız tüm bitkilerde kullanıma uygun güçlü bir bitki besleyici ve toprak düzenleyicidir.

Solucan Gübresi Hobi Bitkilerinde Nasıl Uygulanır?

Katı formda (toz) EkosolFarm Solucan Gübresi, yeni fide ekiminde, kök çukuru dibine 50 gr (yaklaşık bir avuç) eklenip, fide kökleri doğrudan gübre temas edecek şekilde fideyi kök çukura yerleştirip, etrafını toprakla kapatıp sulanması yeterlidir.
Var olan saksı - bahçe bitkilerinde, kök çevresindeki toprağı 2-3 cm kadar kaldırıp, kök başı 100 gr. gelecek şekilde EkosolFarm Solucan Gübresi serpip, üzerini tekrar toprakla kapatıp sulamanız yeterlidir.
Unutmamalısınız ki, EkosolFarm Solucan Gübresi lisanslı ve sertifikalı organik bir gübre olduğu için fazla kullanımda bitkiniz hiç bir zarar görmeyecek, az kullanımda ise etkisi azalacaktır.

Solucan Gübresi Tarım Arazilerinde Nasıl Uygulanır?

Yeni sebze-meyve fidesi ekimlerinde, kök çukuru dibine 50 gr (yaklaşık bir avuç) katı formda EkosolFarm Solucan Gübresi ekleyip, fide köklerinin doğrudan EkosolFarm Solucan Gübresi temas edecek şekilde fidenizi kök çukura yerleştirip, etrafını toprakla kapatıp sulamanız yeterlidir.
Yeni fidan dikimlerinde, kök çukuru dibine (fidan cinsi, yaşı ve boyuna bağlı olarak değişmekle birlikte) ortalama 2-2,5 kg eklenip, fidan kökleri doğrudan gübre ile temas edecek şekilde fidan kök çıukuruna yerleştirilir. Fidanın kök çukurunda etrafını kapatacak toprağa da 1/3 oranında EkosolFarm Solucan Gübresi karıştırılıp dikim gerçekleştirilir. Dikimi takiben mutlaka fidan sulanmalıdır.
Var olan ağaçlarda her 6 ayda bir kez gölge çapına (kılcal kök bölgesine) çember şeklinde uygulanması tavsiye edilmektedir. Ağaç Gölge Çapı (Yaprak iz düşümü) = KG ölçeğine göre uygulama miktarı hesaplanır. Örneği ağaç gölge çapı 3 metre ise 3 Kg yeterli gelecektir.
Unutmamalısınız ki, EkosolFarm Solucan Gübresi lisanslı ve sertifikalı organik bir gübre olduğu için fazla kullanımda bitkiniz hiç bir zarar görmeyecek, az kullanımda ise etkisi azalacaktır.

Sıvı Solucan Gübresi Nedir?

Mutlaka bildiğiniz üzere, bitkiler topraktan kökleri aracılığıyla beslendiği oranda yapraklarından da beslenmektedirler.
Katı formda solucan gübresi bitkileri köklerinden en güçlü şekilde beslerken, yoğun konsantrasyona sahip sıvı formda EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi de bitkinizi yapraklarından beslenmesini ve aynı zamanda yaprak hastalıkları ve zararlılarına karşı da ciddi direnç kazanmasını sağlamaktadır.

EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi Farkı Nedir?

EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi Türkiye'nin ilk solucan gübresi üreticisi firmamız Ekosol Tarım A.Ş. tarafından üretilmekte olan ve yaklaşık 20 yıldır istisnasız tüm tarımsal ürünlerde kullanılmakta olan yüksek konsantrasyona sahip bir sıvı gübredir.

Ürün ArGe çalışmaları yüksek ziraat mühendisleri ve kimyagerler tarafından gerçekleştirilen ürünlerimizin %100 organik içeriği Alman Ceres GmbH tarafından denetlenmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Ürünlerimiz TC Tarım ve Gıda Bakanlığı lisanslı, Avrupa REG. (EC) 889/2008 (ANNEX I) ve Amerika .NOP, CDFA sertifikalarına sahip ürünlerdir.

Ürünlerimizin ülkemizde satışa sunulan diğer sıvı solucan gübresi ürünleri ile en büyük farklılılığı ürünümüzün zengin mikroorganizmal içeriği ve sahip olduğu yüksek konsantrasyondur.

Yetiştirilen bitkiye göre değişmekle birlikte, damla sulamadan ortalama dekara 1,5 Litre, yapraktan uygulamalarda ise dekara 350-400 cc uygulanacak konsantrasyona sahiptir. Bknz. EkosolFarm Uygulama Miktarları

Ürünümüzün asıl faydasını belirleyen içeriğindeki sonsuz sayıda bitkiye faydalı mikroorganizmalardır. EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi ürünümüzde spor (uyur) halde olan mikroorganizmalar su ile birleştiğinde uyanıp çoğalmaya başlamaktadır.

Bu sebeple 2 yıldan fazla raf ömrü olan ürünlerimizin içeriğindeki canlı mikroorganizmaların ambalaj içerisinde ihtiyacı olan havayı alabilmesi için, şişeye hava girişi sağlayan fakat sıvı çıkışına izin vermeyen hava ventilli kapaklar kullanılmaktadır. Ventilli kapağı olmayan sıvı bir gübrede kesinlikle mikroorganizmal içerik mevcut olmayacağını belirtmek isteriz.

Siz değerli müşterilerimizi, sıvı solucan gübresi seçimi ve mukayesesi yaparken, mutlaka lisanlı ve sertifika sahibi ürünleri tercih etmenizi, ventil kapağı olmayan sıvı solucan gübresi ürünlerine itibar edilmememesi ve uygulama miktarları karşılaştırılması yapmanızı tavsiye etmekteyiz.

Sitemizde yer alan ve solucan gübresi satın alırken nelere dikkat edileceğini detaylı şekilde anlatan Hangi Solucan Gübresi sayfamızı mutlaka incelemenizi tavsiye ederiz.

Ürünlerimizi satın aldıktan sonra, uygulama miktar ve şekilleri konusunda hafta içi her gün uzman ziraat mühendisi desteği sunmakta olduğumuzu belirtmek isteriz.

Solucan Gübresi Ne Zaman Uygulanır?

Katı formda solucan gübresi, bitki cinsi ve yaşına göre değişmekle birlikte, genel olarak 6 ayda bir kez topraktan kök bölgesine uygulanması tavsiye edilmektedir.
Genellikle kış aylarında, bitkinin ilkbahara hazırlığı için uygulanır.
Sıvı formda solucan gübresi ise, bitki cinsi ve yaşına göre değişmekle birlikte, genel olarak ilkbaharda ağaca su yürümesi (gözlerin uyanması) başladıktan sonra bir uygulama topraktan (damla sulamadan ya da sulama suyuna ekleyerek) 3 uygulama da (taral, holder vb pülvarizatör, sırt pompası, sprey şişesi vb ile) yapraktan yapılır.

Sıvı formda Ekosolfarm Solucan Gübresi uygulama miktarı, bitki cinsi ve yaşına göre değişmekle birlikte, genel olarak topraktan uygulamalarda dekara 1,5-2 Litre gelecek şekilde, yapraktan uygulamalarda da dekara 350-400 cc gelecek uygulanır.

Hem hobi bitkiciliği hem de profesyonel tarım arazilerinde detaylı uygulama miktarları için Kullanım Miktarları ve Öneriler sayfamızı ziyaret ediniz.

Sıvı Solucan Gübresi Ne Kadar Kullanılır?

Sıvı formda Ekosolfarm Solucan Gübresi uygulama miktarı, bitki cinsi ve yaşına göre değişmekle birlikte, genel olarak topraktan uygulamalarda dekara 1,5-2 Litre gelecek şekilde, yapraktan uygulamalarda da dekara 350-400 cc gelecek uygulanır.

Hem hobi bitkiciliği hem de profesyonel tarım arazilerinde detaylı uygulama miktarları için Kullanım Miktarları ve Öneriler sayfamızı ziyaret ediniz.

EKOSOLFARM SOLUCAN GÜBRESİ

BİLGİLER

Solucan Gübresi, Çiftlik Gübresi, Çim Gübresi, Organik Gübreler Hakkında Detaylı Bilgiler

Ceviz Badem Üreticiliğinde EkosolFarm Solucan Gübresi

Ekosol Premium Selection Yerli Ceviz

Buğdayda Solucan Gübresi Nasıl Uygulanır?

Tahılda Kimyasal Gübre Yerine Solucan Gübresi Kullanabilir miyim?

Çim Gübresi Çeşitleri

Gübre Nedir?

Çim Gübresi – Çim Bakımı İçin Öneriler

Solucan Gübresi Faydaları

Çiftlik Gübresi Nedir?

Kamkat Ağacı Bakımı Gübreleme Önerileri

Aronya Bitkisi Gübreleme

Topraksız Tarım EkosolFarm Solucan Gübresi Uygulama Sonuçları

Hümik Asit Nedir?

Muzlarda Mantar Hastalığı Riski

Salep Bitkisi Yetiştiriciliği Gübre Uygulama Önerileri

Hobi Bitkilerinde Sıvı Gübre Uygulama

Hobi Bahçesi Domates Ekimi

Solucan Gübresi, Çiftlik Gübresi, Çim Gübresi, Organik Gübreler Hakkında Detaylı Bilgiler

Scroll to Top
WhatsApp WhatsApp