EKOSOLFARM

EXPERTS IN ORGANIC FERTILIZER APPLICATIONS

ORGANIC FERTILIZER LEADER

We are one of the world’s leading companies in the organic worm compost-based plant nutritional products we have been producing for more than 20 years. We are proud of our many years of experience, especially in the field of organic vermicompost and other organic fertilizers, and the products we have developed for the environment and the agricultural industry.

ekosolfarm 2003

Turkey's First Worm Castings Fertilizer Brand

EKOSOL FARM

Products

Which Worm Castings Fertilizer?

Application Amounts

EkosolShop

ABOUT US

TURKEY'S FIRST WORM FERTILIZER PRODUCER

EKOSOL FARMING CO.

Ekosol Farming Company started Turkey’s first Worm Castings production in 2002 with Eisenia Foetida Red California Culture Worms. In 2005, by taking the title of Ekosol Tarim (Farming) commercial name, it introduced worm castings fertilizer aka Vermicompost to Turkish agriculture and became a pioneer and leader in the Vermicompost sector, breaking new ground in Turkey.

Ekosol Tarım started Turkey’s first Worm Casting production in 2003 by obtaining the Ekosol Tarım Commercial title.

Everything was like a fairy tale…

EkosolFarm Fabrika

Turkey's First Worm Casting Brand

EKOSOLFARM PRODUCTS

EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer

EkosolFarm Solid Worm Castings Fertilizer

EkosolFarm Seedling-Seedling Planting Mortar

Lawn Fertilizers

Liquid Worm Fertilizer

Solid Worm Fertilizer

Organic Fertilizers

Lawn Fertilizers

SOLUCAN GÜBRESİ NEDİR?

EkosolFarm Solucan Gübresi Ceviz Gübreleme

EkosolFarm Solucan Gübresi

EkosolFarm Solucan Gübresi, (EkosolFarm Worm Castings) her türlü sebze, meyve bahçeniz, bütün tarla ve sera bitkileriniz için, besleyici, köklendirici, güçlendirici, verim arttırıcı, erkencilik sağlayan özelliklere sahip Organik %100 Solucan Gübresi’dir.

Solucan Gübresi 90 yılı aşkın süredir Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Avrupada ve dünyanın birçok gelişmiş tarım ülkesinde her tür meyve, sebze, ağaç ve bitki türlerinin yetiştirilmesinde yaygın olarak kullanılmakta olan organik (doğal) içerikli bir gübredir.

Ekosol Tarım’ın  üretimini yaptığı, katı ve sıvı formda EkosolFarm Organik %100 Solucan Gübresi meyve, sebze  ve tüm bitkilerin verimini, dayanıklılığını, kalitesini arttırırken,  doğal aromasını, nefasetini kazandırır, kök ve kök çevresindeki hastalıklara karşı direnç sağlar.

Solucanların doğal salgıları, kendilerini çevreleyen toprağa göre 5 kat daha fazla konsantre bitki besinler içerir.

Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıda bitkiye bitkiye yararlı mikroorganizmalar, bitkinin hayati ihtiyacı olan Azot’u (N) doğadan alabilmesini sağlayan azot fikse eden bakteriler, fosfat bakterileri, mikoriza mantarlar, antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları, aminoasitler  ve enzimler bulunur.

Gübreye geçen bu enzimler ve yoğun bitki besin elementleri bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlar.

Bunun yanında, solucanların üzerlerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan ve onları milyonlarca yıldır toprakta bulunan patojenlere karşı koruyan, bağışıklık sağlayan vücut sıvılarını (Sölom Sıvısı) gübreye geçirirler ve bitkilerde patojenlere karşı direnç sağlar.

Solucan Gübresi içeriği ile ilgili tüm detayları Solucan Gübresi Nedir? sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Solucan Gübresi'nin Faydaları Nelerdir?

Solucan Gübresi yapısı itibari ile hem güçlü bir bitki besleyici hem de toprak düzenleyicidir.

Solucan Gübresi

Solucan Gübresi içeriğinde yer alan bitki besin elementlerinin %97’si, özellikle temel bitki besinleri olan Azot (N), Fosfor (P) ve Potasyum (K), bitki tarafından doğrudan alınabilir formdadır.

Katı ve sıvı formda Solucan Gübresi içeriğinde kullanılabilir formdaki azot miktarının 5 kat, potasyum miktarının 7 kat, kalsiyum miktarının ise 3 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Faydalı Mikroorganizmalar: 

Solucanların dişleri olmadığından, yediklerini sindirme işlemini mikroorganizmalar ve enzimler vasıtası ile gerçekleştirirler. 

Bu parçalama esnasında, zararlı bakteri, fungus ve enfeksiyon yaratacak mikroorganizmaları ve yabani ot tohumlarının da parçalanmasına sebep olurlar.

Solucanların bağırsak florasında yaşayan bu faydalı mikroorganizmalar da Solucan Gübresine geçmektedir.

Kimyasal ve fiziksel tahribata uğramamış doğal ve verimli topraklarda 1,7 x 108 faydalı bakteri bulunurken, Solucanların bağırsak florasında 2,1X10adet bakterinin olduğu rapor edilmiştir. (Faydalı Mikroorganizmalar sıvı formda nötr durumdadır ve hava ve nemli ortama kavuştuklarında yeniden yaşam formu alırlar)

Sölom Sıvısı
Solucanların sindirim sistemi ve vücut sıvısı olarak tanımlanan Sölom Sıvısı içerisinde sitolitik, mitojenik, proteolitik, aglütinant, hemolitik ve antibakteriyel etkiye sahip 40’dan fazla madde saptanmıştır. 

Solucan Gübresi

Bu maddeler antijen bağlayan proteinler ve lizozim savunma sistemlerinin önemli elemanlarıdır. (Bitkilerde kök, gövde, yaprak ve meyve hastalıklarına karşı direnç ve koruma sağlar.)

Anti Mikrobiyal Yapı

Solucan Gübresi; “lumbricin I” adı verilen özgün bir antimikrobiyal peptid içermektedir.

Tüm dünyada çok tahripkar özellikteki hastalık etmenlerinin bitki gelişimi, kalitesi ve verimi üzerindeki yıkıcı ve tahripkar etkisi olan Pseudomonas putida, Erwinia herbicola, Mycobacterium liquefaciens, Staphylococcus gallinarum bakterileri ve Sclerotinia sclerotiorum, Aspergillus humicola, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Penicillium brevicompactum,  VerticilliumFusarim oxysporum ve Aspergillus niger fungusları Pythium, Rhizoctonia gibi toprak kaynaklı hastalık etmeni olan zararlı mikroorganizmalara karşı geniş spektrumlu bir antimikrobiyal etki göstermekte bakteri ve fungusların çoğalmalarını baskılayıcı bir tutum sergilemektedir.

Solucan Gübresi Enzim İçeriği:

Solucanlarını bağırsaklarında aktif olan amilaz, kitinaz, selülaz, ksilenaz, sellobiaz, endoglukanaz, asit fosfataz, alkalin fosfataz ve nitrat redüktaz enzimleri mevcuttur.

Bilindiği üzere enzimler protein yüklüdürler, bitkinin enerji ihtiyacını karşılamaktadırlar, aynı zamanda katalizör etkileri olduğundan var olan biyo etkileri hızlandırırlar ve dolayısı ile bitki kök, gövde ve meyve büyümesini hızlandırırlar.

 

 

 

pH Düzenleyici

Doğru proseslerle üretilmiş %100 solucan gübresinin pH’ı düzenleme karakteristiği yukarıda sayılan enzimler vasıtası ile sağlanır. 
Antibiyotik sentezinde aktif rol oynayarak bitki direncine olumlu etkileri bulunur.

Kitinaz enzimi:

Solucanların sindirim sisteminde bulunan kitinaz enzimi; Kitin adı verilen ve mantar hücre duvarlarını oluşturan, eklembacaklılar tarafından dış iskeletlerinin kurulmasında kullanılan ve eklem bacaklıların ağız kısmının ana bileşeni olan karbonhidratı parçalayarak bu zararlılara karşı etkin bir mücadele yapar.

Ayrıca böceklerin kabuk yapısında bulunan kitin maddesini parçaladığından bu maddeyi hisseden böceklerin özellikle Solucan Gübresinin sıvı formunun yapraktan uygulandığı bitkilerde böcekleri kovarak bir tür biyolojik mücadele metodu oluşturabilmektedir.

Salisilik asit

Bitkilerin çok önemli savunma kimyasalları olarak bilinir. Solucanların bağırsağın etrafındaki yeşilimsi klorogogen hücreleri glikojeni sentez ve depo ederken, üre, yağ ve salisik asidin sentezini yaparlar. 

Bu madde %100 Solucan Gübresine (wormcastings) sindirim sisteminden geçer ve uygulandığı topraklarda bitkiye doğal bir direnç kazandırır.

Organik Karbon:

Solucanlara verilen mamadan ve organik yapısından kaynaklı olarak, yüksek oranda Organik karbon içerir. 
Organik Karbon toprak verimliliğini arttırır ve havadaki karbonun toprakta depolanmasını sağlar.
Sık toprak işleme %50 oranında karbon kaybına sebep olmuştur. Solucan gübresi içerisindeki organik karbon zinciri içindeki hidrosil, hidrojenin sodyum ve klor elementlerini şelatlamak sureti ile nötralize etmekte ve bitkiye geçişini engellemektedir.
Dolayısı ile tuzluluğu yüksek olan tarım arazilerinde tuz etkisini azaltmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

EKOSOL FARM SOLUCAN GÜBRESİ

EKOSOLFARM SOLUCAN GÜBRESİ

BİLGİLER

Buğdayda Solucan Gübresi Nasıl Uygulanır?

Buğdayda Solucan Gübresi Uygulama Zaman ve Miktarları Buğdayda solucan gübresi uygulaması doğru zaman ve miktarlar ile yapıldığında verimde artış sağlamanın yanı sıra kimyasal gübre ve ilaç maliyetlerinizde düşüşe sebep olacaktır. Özellikle artan ithal kimyasal gübre...

Devamını Oku
çim için hangi gübre kullaılır?

Çim Gübresi Çeşitleri

Çim Gübresi Çeşitleri Nelerdir? Bahçelerimizi harika görüntüsü ile çevreleyen çimler çok titiz bakım gerektiren bir bitki çeşitidir. Çimlerinizin sağlıklı ve dört mevsim yeşil ve canlı görünmesi için 3 ana önemli şart vardır. Doğru, yeterli miktarda...

Devamını Oku
gubre nedir

Gübre Nedir?

Gübre Nedir? Neden Bitkiler Gübreye İhtiyaç Duyar? Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de hobi bahçeciliği yapanların sadece %35’i evlerinde yetiştirdikleri süs bitkileri, bahçelerindeki çimler, ağaçlar ve diğer bitkiler için gübre yani bitki besleyici kullandığı raporlanmıştır. Bu istatistik...

Devamını Oku
çim gübresi çim bakımı

Çim Gübresi – Çim Bakımı İçin Öneriler

Çim Gübresi – Çim Bakımı İçin Öneriler Uygulandığı tüm mekanlarda doğal görünüm sağlayan çim bitkisi, bahçelerimizden balkonlarımıza yemyeşil görüntüsüyle renk katmakta ve diğer bitkilerimizin, çiçeklerimizin öne çıkmasını sağlayan bir derinlik ve konsantrasyon sağlamaktadır. Bizi görselliğiyle...

Devamını Oku
Solucan gübresi faydaları

Solucan Gübresi Faydaları

Solucanların Toprağa, Tarıma Faydaları Solucan gübresi faydaları konusunda bilgi paylaşabilmek için öncelikle solucanların doğadaki işlevlerini incelemek gerekmektedir. Solucanlar neredeyse dünya var olduğundan beri, toprak altında sessiz sedasız işlevlerini yerine getiren minik canlılardır. Ülkemizde her nedense...

Devamını Oku
Çiftlik Gübresi Nedir?

Çiftlik Gübresi Nedir?

Çiftlik Gübresi (Ahır Gübresi) Nedir?     İnsanoğlunun tarım toplumuna geçişi ile birlikte bitkilerinin gelişimini arttırmak için kullandığı ilk gübre, çiftlik gübresi yani büyükbaş hayvan gübresidir. Büyükbaş hayvan gübresi, saman ve diğer bitki artıkları binlerce...

Devamını Oku
Kamkat Ağacı Bakımı

Kamkat Ağacı Bakımı Gübreleme Önerileri

Kamkat Ağacı Bakımı Gübreleme Önerileri Kamkat ağacı bakımı için var olan ağaçlarınız ya da yeni dikeceğiniz fidanlarınızda doğru gübreleme yapmak gerekmektedir. Doğru gübreleme ile yapılan dikimlerde ve var olan ağaçlarınıza topraktan ve yapraktan yapacağınız gübre...

Devamını Oku
Scroll to Top
WhatsApp WhatsApp