ceviz badem gübreleme Solucan Gübresi

Ceviz Badem Üreticiliğinde EkosolFarm Solucan Gübresi

CEVİZ GÜBRELEME
Ceviz ve Badem'de EkosolFarm Organik Solucan Gübresi Uygulaması

Avrupa Birliği norm ve standartlarında üretilmiş Solucan Gübresini diğer organik gübrelerden ayıran özellikler

Ceviz gübreleme de Solucanların Sindirim Sisteminde Bulunan Sölom Sıvısının faydaları:
Solucanın ağzından anüsüne kadar uzanan, birbirine geçmiş 2 sindirim kanalının arasında ve solucanın yüzeyinde bulunan, vücutlarını nemli tutmak ve patojenlerden korumak için geliştirmiş oldukları sölom sıvısında; lumbricin adı verilen antimikrobiyal peptit, antijen bağlayan proteinler ve glikozit hidrolaz cinsi olan lizozim enzimi bulunur.

Doğru üretilmiş solucan gübrelerinde bu maddeler gübreye de geçerek bitkilerde kullanımı halinde bakteriyel enfeksiyon riskini azaltarak, bitki gelişim, kalite ve verimi üzerinde yıkıcı ve tahripkâr etkisi olan hastalıklara karşı bitki bağışıklık sistemini güçlendirir.

Toprak kaynaklı hastalık etmeni olan zararlı mikroorganizmalara karşı geniş spektrumlu antibiyotik etki gösterir. Yaprak uygulamalarında yaprağın mezofil (epidermis arasında kalan iletim dokusu) dokusunun üzerindeki mumsu yapıdaki şeffaf kütikulaya yapışarak bitkinin su kaybını engellediği gibi, yapıştığı bölgedeki dokuyu kalınlaştırarak delici çeneli zararlıların meyve ve yapraktaki dokulara zarar vermemesinde önemli rol oynar.

Solucanların sindirim sisteminde bulunan Faydalı Bakteriler, mikroorganizmalar ve mikoriza mantarlar. Solucanların sindirim sistemindeki faydalı mikroorganizma ve bakteriler, meristem dokularda yani bitkilerin büyümesini sağlayan sürgün ucundaki tomurcuğun koltuk altına ve kök ucundaki gövde büyüme noktalarını içeren alanlara yerleşerek simbiyotik yani birbiriyle yardımlaşarak bir yaşam sağlar ve bitki beslemesinde büyümesinde ve korunmasında önemli etkiler yaratırlar.

Azot Bakterileri: Havadaki serbest azotu bünyelerine alarak önce nitrit sonra nitrat formuna dönüştürerek bitkinin azot ihtiyacına destek olurlar. Fosfat bakterileri: Fosfat Bakterileri toprakta bulunan fosfat kayaçlarını biyolojik olarak parçalayarak bitkinin istifadesine sunarak toprağı ve bitki yeşil ve kahverengi aksamı ciddi miktarda fosfata doyurmaktadır.

Solucan Gübresi

Mikoriza mantarlar: Bitki kökünün iç (endo) ve dış (ekto) bölgesine yerleşen mikorizalar; topraktaki minerallari ve organik maddeleri bitkinin alabileceği forma getirerek bitkiye iletimini sağlarlar. Bu arada bitkide onlara şeker, aminoasit ve yağ asitlerini sağlar. Bitkiden karbon alarak beslenirken çoğalır ve bulundukları alanı genişletirler. Kök gelişiminin en önemli sebebi budur. 

Bu etkileşim kökten, gövde ve yapraklara su ve mineralleri taşıyan (ksilem) kanalını genişletir su ve aminoasitlerin kolaylıkla bitkiye iletilmesini sağlarlar. Su emilimini ve su stresi koşullarına ve tuzlu topraklara karşı direnci de geliştirirler. 

Mikoriza mantarların yaşamlarının devamlılığı bulundukları ortamların organik maddece zengin olması ile mümkündür. Organik madde veya mikorizaların beslenmesini sağlayacak bir ortamın olmadığı alanlarda hazır poşet içindeki mikoriza mantarlar beklenen etkiyi sağlamazlar. Mikorizal mantarlar bulundukları alanı tamamen örttükleri için diğer hastalık yapan fungusların bu bölgelere yerleşmesini engelleyerek bunlara karşı antogonostik bir etki göstererek onların olumsuzluklarını sınırlandırırlar. Solucanların sindirim sisteminde bulunan Enzimler taşıdıkları protein yükleri ile bitkinin enerji ihtiyacını ve büyümesini sağlayan enzimlerden amilaz, kitinaz, selülaz, ksilenaz, sellobiaz, endoglukanaz, asit fosfataz, alkalin fosfataz ve nitrat redüktaz enzimleri mevcuttur. Antibiyotik sentezinde aktif rol oynarlarken pH ı düzenleme karakteristiğine sahiptirler.

Ceviz gübreleme Sıvı solucan gübresinin yaprak uygulamalarında, bünyesinde kitin bulunan eklem ve kafadan bacaklı zararlıların ana bileşeni olan karbonhidratı parçalayarak bu zararlılara karşı biyolojik bir mücadele sağlar.

EKOSOLFARM SOLUCAN GÜBRESİ’NİN FAYDALARI

• Organik maddece zengin Hümik ve fülvik asit içeren organik bir gübredir. 
• Azotobacter, Fosfat Bakterileri ve mikorizal mantarlar sayesinde kök gelişimi, yeşil aksam ve filizlenme, bitki gelişimi, ürün kalitesi ve verimi üzerinde etkisi büyüktür.
• Toprağın partikül büyüklüğünü kimyasal ve fiziksel özelliğini düzenleyerek tekstüre ve islah eder, su tutma kapasitesini arttırır, zamanında tava gelmesini sağlar, toprağın çabuk ısınmasına sebep olur, Mikroorganizma faaliyetini arttırır. Havalandırır pH’ını dengeler.
• Enzim içerikli bir gübredir.
• Solucanların gübreye geçirdikleri serbest aminoasitler sayesinde besin alımını, protein sentezini hızlandırır meyve oluşumunu filizlenmeyi, sürgünü ve verimi destekler.
• Organik karbon içerir toprağı toprak verimliliğini arttırır.
• Bitkinin gelişimi için gerekli Makro ve mikro elementlerin çoğunu doğal olarak sağlar.
• Toprakta kitlenmiş kimyasal gübreyi bitkinin alabileceği forma getirir. 
• Yoğun olarak yararlı Mikroorganizmalarca zengindir. Dolayısıyla Biyololojik gübredir. Köke ve tüm aksama azotu havadan alarak taşıyan Rhizobim grubu Azot bakterileri sayesinde bitkinin temel ihtiyaçlarından biri olan azotu sağlar.
• Fosfat bakterileri fosfat kayaçlarını biyolojik olarak parçalayarak bitkinin istifadesine sunarak toprağı ve bitki yeşil ve kahverengi aksamı ciddi miktarda fosfata doyurmaktadır.
• Mikorizal mantarlar sayesinde bitki kök yüzeyini genişleterek besin elementlerini alımını kolaylaştırır meyve tutumunu hızlandırır.
• Solucanların yüzey ve sindirim sistemlerindeki Sölom sıvısı sayesinde de zararlı patojenlere ve kök hastalıklarına karşı direnç sağlar.
• Kitinaz enzimi ile de patojen fungusların hücre duvarlarını yıkar böceklerdeki kitin maddesini parçalayarak doğal bir biyolojik mücadele sağlar.
• Kuru madde oranı yüksek, raf ömrü uzun, kimyasal kalıntı olmayan, aroması yüksek ürünlerin yetiştirilmesini sağlar. 
• Verimi artırır.

CEVİZ BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİNDE
EkosolFarm Solucan Gübresi Uygulama

EkosolFarm Solucan Gübresi (Toz-Katı Formda)

Fidan Dikim esnasında, fidan çukuruna, toprağın yapısı ve fidana bağlı olarak 4-6 KG Katı formda EkosolFarm Solucan Gübresi kökle temas edecek şekilde uygulanmalı. Çukur kapatıldıktan sonra nemlendirilmelidir.

Dikili olan ağaçlarda toprak yapısı ve ağaç yaşına bağlı olarak Gölge Çapı = Kg veya Gölge çapı x1,5 = KG oranı ile kök gelişim bölgesine toprak altında kalacak şekilde EkosolFarm katı formda Solucan Gübresi uygulanmalı ve nemlendirilmelidir.

EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer (Sıvı Formda Solucan Gübresi)

Topraktan Uygulama: Fidan Dikiminden 1 hafta sonra daha önceden nemlendirilmiş toprağa FİDAN BAŞI 60 CC gelecek şekilde 30 lt su ile karıştırılarak kök bölgesine verilmelidir. Sezon boyunca 3 kez sulama suyuna konularak uygulama yapılmalıdır. Kurulu alanlarda Ağaca su yürümesi başladıktan 15 gün sonra DEKARA 1,5-2 Lt düşecek şekilde Damlama Sulama sisteminden sezon boyunca bitki gelişim ve meyve oluşum dönemlerinde en az 3 kez uygulanmalıdır.

Yapraktan uygulama:
DEKARA 500 cc düşecek şekilde tomurcuklanma döneminde gözler uyanırken ilk uygulama ile başlanır ve sezon boyunca en az üç kez gübreleme amaçlı uygulanmalıdır.

İlaç kullanımından 1 hafta sonra ağaç stresini gidermek için uygulanabilir. İnsektisit uygulama dönemlerinden kısa bir süre önce DEKARA 700 cc düşecek şekilde uygulanması biyolojik mücadele için önemlidir.

Zirai ilaçlar ve bakır’la karıştırarak atmayınız. Yaprak gübreleri ile atılabilir. Tankınızın temiz olduğundan emin olarak kullanınız. Sıvı gübre yoğun olması sebebi ile önceden ambalajın çalkalanması su ile karıştırılması sonra tanka konulmalıdır.

Sık Sorulan Sorular

CEVİZ ve BADEM'de HÜMİK ASİT UYGULAMASI

AgraGron BioHumagro hümik Asit

Ceviz ve Badem Hümik Asit Uygulaması Faydaları, Miktar ve Zamanları için tıklayınız.

Scroll to Top
WhatsApp WhatsApp