Kimyasal Gübre Yerine Solucan Gübresi Kullanabilir miyim?

Tahılda Kimyasal Gübre Yerine Solucan Gübresi Kullanabilir miyim?

Son yıllarda özellikle döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketlerden dolayı, ülkemizde kimyasal Azot (N), Fosfor (P) ve Potasyum (K) gübrelerinin tarım arazilerinde uygulanması gittikçe azalmaktadır. Çiftçilerimiz, her geçen yıl artan girdi maliyetleri sebebiyle özellikle geniş tarım arazilerinde yapılan buğday, arpa, yulaf, çavdar vb. tahıl yetiştiriciliğinde alternatif gübre arayışına girmektedirler. Her geçen gün yetiştiricilerimiz bizlerle iletişime geçerek, kimyasal gübre yerine solucan gübresi kullanıp kullanamayacaklarını sormaktalar.

Bu makalemizde, EkosolFarm Solucan Gübresi Uygulanan arazilerde en az %25 oranında kimyasal gübre kullanımının azaltılarak nasıl verim artışı sağlanabileceği üzerine detaylı bilgiler paylaşmak istedik.

EkosolFarm Solucan Gübresi ürünlerimiz yaklaşık 20 yıldır tüm Türkiye’de ve ihracat yaptığımız ülkelerde tüm tarımsal ürünlerde uygulanmış, üründe kalite ve verim artışı raporlanmış tescilli bir gübredir.

Tahıldan sebze-meyveye, seradan topraksız tarıma istisnasız tüm tarımsal ürün yetiştiriciliğinde ürünlerimiz 20 yıla yakın zamandır kullanılmakta ve çiftçilerimiz uygulama sonuçlarından çok memnun oldukları için her sene EkosolFarm ürünlerimizin uygulamasına devam etmektedirler.

Özellikle katma değeri yüksek sebze-meyve ürünlerinin yetiştiricileri, uzun yıllardır özellikle seralarda yapılan yetişticilikte organik solucan gübresi ürünlerimiz yoğunlukla kullanmaktadırlar.

Sebze Meyve Yetiştiricileri Yıllardır Solucan Gübresi Kullanıyor!

Seralarında yer alan toprağı sürekli surette organik maddece zenginleştirmenin; öncelikle verim artışı sağlaması ve bunun yanında hastalıklara karşı direnç kazandırması sebebiyle günümüzde sebze-meyve üretiminde yoğun şekilde Solucan Gübresi uygulamaları yapılmaktadır.

Hem katı hem de sıvı formda üretilen solucan gübresinin sağladığı verim artışı, üründe kalite, lezzet, aroma artışı ve bitkiye sağladığı hastalıklara karşı direnç sebebiyle tarımın bir çok alanında Solucan Gübresi uygulamaları yapılmaktadır.

Kimyasal Gübreyi Azaltabilirsiniz?

Yaklaşık 20 yıla varan tecrübelerimiz ve yerli-yabancı bilimsel göstergeler ışığında, tarım arazilerinde uygulanan Solucan Gübresi kimyasal gübre ihtiyacını çok ciddi oranda azaltmaktadır.

Aşırı kimyasal gübreler kullanımı sonucu vasıflarını yitirirmiş topraklarda zaten her halükarda kimyasal gübreler ile birlikte organik gübrelerin kullanılması gerekmektedir. Öte yandan eğer dekara maliyetinin yüksekliği sebebiyle kimyasal gübreleri zaten kullanamayacaksanız, bitkilerinizi besinsiz bırakmamak için kimyasal gübre yerine yeni nesil organik gübre olan solucan gübresi uygulamanızı tavsiye ediyoruz.

Kimyasal gübre yerine Solucan Gübresi uygulaması yapmak özellikle hammaddesi ithal edilen NPK gübrelerine oranla çok daha ucuz, aynı zamanda çok daha efektif, etikili gübreleme olacaktır.

Bunun nedenlerine dair detaylara girmeden önce çok basit bir ön açıklama yapmak isteriz.

Solucan Gübresi Topraktaki Yedek Bitki Besini Deponuzu Kullanıma Sunar!

Solucan Gübresi içeriğinde bulunan milyonlarca bitkiye faydalı mikroorganizma ile toprağınızda bitkinin kullanımına sunulmamış yani çözünmemiş besin minerallerini işleyerek, bitkinin kılcal köklerinden alımına sunar.

Bu sayede bitkiniz bir anlamda toprağınızdaki çözünmemiş, yedekte duran bitki besin minerallerini kullanabilecek ve bitkinizin sağlıklı yetişmesi sağlanacaktır.

Kimyasal Gübre Yerine Solucan Gübresi Kullanabilir miyim?

Kimyasal Gübre Kullanılan Topraklardaki Durum

Geleneksel ziraat anlayışıyla, tahıl yetiştirmek için ziraat mühendisleri tarafından maalesef ezbere dayanan gübre reçeteleri sunulmaktadır.

Bu da sadece kimyasal NPK gübreleri içeren basit bir reçetedir.

Halbuki, yıllarca yoğun ve orantısız miktarda uygulanan kimyasal gübreler ve tarımsal ilaçlar, içeriğinde bulunan dolgu maddeleri sebebiyle, tahıl yetiştiriciliği yapılan arazilerde yüksek miktarda tuzlanmaya sebep olup, toprağı adeta yaşamsızlaştırmaktadırlar.

Aşırı ve orantısız kimyasal gübre ve ilaç kullanımının sonuçlarını, çiftçilerimiz toprak analizi yaptırdıklarında, topraklarındaki Organik Madde miktarına bakarak çok net şekilde görmektedirler.

Özellikle tahıl ekimi yapılan topraklarımızda, organik madde miktarları artık yok denecek seviyeye düştüğünden, kimyasal gübreleri yüz katı fazla versek de, toprak bu mineralleri işleyemeyecek ve bitki besinsiz kalacaktır.

Bu konu maalesef sadece Türkiye’nin değil, aşırı ve orantısız uygulanan kimyasal gübre ve ilaçların kullanıldığı tüm topraklarda yaşanan ciddi bir sorundur.

Tarımsal yapılanmada gelişmiş ülkeler, yaşanan verimsizliğe çözüm yollarını hep organik gübre uygulamaları ile bulmaktadır.

Yaprak Analizinden Anlaşılır

Çiftçilerimiz yaptırdıkları yaprak analizlerinde toprağın çalışmadığını çok net görebilmektedirler.

Tarlada yapılan toprak analizinde tahıl yetiştiriciliğine uygun miktarda bitki besin elementleri görünen topraklarda, ekim yapıldıktan sonra hasata doğru yapılan yaprak analizlerinde bitkinin temel besin minerallerini alamadığı çok net görüntülenmektedir.

Bunun sebebi, topraklarımıza yeterli bitki besin mineralini verebilsek de, toprak bitkiye sunmak için bu mineralleri işleyememektedir.

Bunun durumda maalesef çok ciddi verim düşüşü kaçınılmazdır.

Organik Madde Miktarı Nasıl Arttırılır?

Bu sorunun aslında modern ziraat ülkelerinde bilimsel olarak basit bir cevabı var:
Organik gübre kullanımın arttırarak topraktaki organik madde miktarını arttırabilirsiniz.

Hangi organik gübreler kullanarak topraktaki organik madde miktarı arttırılır?

Her yıl milyarlarca ton (yanlış okumadınız) kimyasal gübre tarım arazilerinde kullanılırken çok az miktarda organik gübre uygulanabilmektedir.

Çünkü organik gübre açısından dünyamız maalesef çok kısıtılı kaynaklara sahiptir.

Organik Gübre Çeşitleri Nelerdir?

Organik gübreler, insanoğlunun tarım toplumuna geçişi ile birlikte arazilerinde kullanılmaya başlanmış bir çok gübre çeşidinden oluşmaktadır.

Modern topluma geçişle birlikte geri dönüşüm faaliyetleri sonucu elde edilen kompost gübrelerle birlikte organik gübre çeşitliğiliği kısmen artmıştır.

Aşağıda detaylı olarak inceleyebileceğiniz organik gübre çeşitleri içerisinde, hem sağladığı bitki besin içerikleri, hem de kullanım alanlarına göre sınıflandırıldığında, tarım arazilerinde hem güçlü bir bitki besleyici hem de güçlü bir toprak düzenleyici olması sebebiyle solucan gübresi organik gübreler içerisinde yeni nesil organik gübre olarak hemen ayrışmaktadır.

Solucan Gübresi Pahalı mıdır?

Tüm tarımsal ürünlerde ve özellikle tahıl yetiştiriciliğinde uygulalan NPK gübreleri ve organik gübre uygulanamadığı için kullanılmak zorunda kalınan ilaç bedelleri ile kıyaslandığında, sağladığı verim artışı ve bitki sağlığı sebebiyle pahalı değil, hatta son yıllardaki kur artışları, hammadde kaynaklarının azalması, lojistik maliyetlerinin artması sebebiyle Solucan Gübresi kullanımı kimyasal gübrelere kıyasla ucuzdur.

Kimyasal gübre yerine özellikle doğru proseslerle üretilmiş, yüksek konsantrasyona sahip sıvı formda solucan gübresi uygulamak, dekar başı gübre maliyetlerini ciddi oranda aşağı çekmektedir.

Son yıllarda çiftçilerimizin çok basit bir hesaplama yaparak ürünlerimizi kullandığını gözlemliyoruz.

Dünya ortalama buğday verimi dekar başına 327 kilogramdır.

Gelişmiş ülkelerde buğday verimi dekar başına 500 kilogramın altında değildir.

Türkiye’de ise 2020 yılı ortalama dekar başı verim 296 kg hesaplanmıştır.
Kaynak: Toprak Mahsülleri Ofisi

Eğer tüm kimyasal NPK reçetelerini uygulayarak dekar başı 296 kg verim alacaksanız, mahsulü satış fiyatınız ile kıyasladığınızda kimyasal gübreye ayırdığınız bütçe sebebiyle hasatta zarar edebilirsiniz.

Kimyasal gübre yerine ya da genel tavsiyemiz %25 oranında azalttığınızda, en kötü dekar başı 200250 kg hasat etseniz de sürüdürülebilir bir karınız oluşacaktır.

Bunun hesabını daha detaylı yapabilmek için sıvı solucan gübresinin tavsiye edilen uygulama miktar ve zamanlarına bakmak gerekir.

Tahıl Yetiştiriciliğinde Sıvı Solucan Gübresi Nasıl Uygulanır?

Arpa, buğday, darı, mısır, yonca ve benzeri geniş arazilerde yapılan endüstriyel yetiştiricilikte katı organik gübrelere nazaran, konsantre sıvı formda üretilen EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi uygulanmasını tavsiye etmekteyiz.

Tahıl yetiştiricilinde EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi uygulama zaman ve miktarları aşağıdaki gibidir:

uygulamaUYGULAMA ZAMANIUYGULAMA ŞEKLİKULLANIM DOZU
Tohum Islama* İri tohumlarda 100 kg tohumaTohum Islama*500 cc
Tohum Islama*Ufak Tohumlarda 100 Kg tohumaTohum Islama*350 cc
1. Uygulama
Kardeşlenme döneminde
Yapraktan350-400 cc/Dekar
2. Uygulama
Sapa Kalkma Döneminde
Yapraktan350-400 cc/Dekar
3. Uygulama
Meyve oluşum döneminde
Yapraktan400-450 cc/Dekar

* Buğday, Arpa, Yulaf, Yonca vb Tohumlar için Tohum Islama Yöntemi

Tahıl ürünleri ekimi öncesi EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi ile tohum ıslama yapan bir çok çiftçimiz sonuçlarından çok memnun olduklarını ifade etmektedirler.

Ekimden 24 saat önce, iri tohumlarda, 100 kg tohuma 500 cc, ufak tohumlarda ise 100 kg tohuma 350 cc EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi’ni sırt pompası ile sisleme yaparak tohum ıslama yapılmaktadır.

Tohum ıslama sayesinde, tohumlarınızın filizlenmesi için ihtiyaç duyacağı besin elementlerini azami olarak karşılamanız mümkündür. Tohum ıslama konusunda çiftçi yorumlarına internet üzerinden bir çok kaynaktan ulaşabilirsiniz.

Gerekli süre: 2 dakika

Buğdayda EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi Uygulaması Nasıl Yapılır?

 1. Birinci Uygulama Kardeşlenme döneminde

  Birinci uygulama kardeşlenme döneminde, yapraktan, dekara 350-400 cc gelecek şekilde uygulanır.
  Önemli Not:
  Yapraktan uygulama yapacağınız taral vb pülvarizatörün su taşıma kapasitesine göre değil uygulama yapılacak alana göre hesaplama yapılır.
  Örneğin 1 tonluk su tankı olan taral vb pülvarizatörle uygulama yapacaksınız.
  Bu bir tonluk su ile bir basışta 1 dekara basıyorsanız, 1 ton su içerisine 350-400 cc yani yaklaşık 0,5 Litre EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi eklemelisiniz.
  Eğer 2 dekara basacaksanız 2 X 450 cc = 700 cc eklemelisiniz.
  Eğer 5 dekara basacaksanız 5 X 450 cc= 2, 25 Litre eklemelisiniz.
  Unutmamalısınız ki, belirtilen uygulama miktarları, su tankınızın kapasitesine değil, dekara ne kadar gübre düşmesi gerektiğine göre belirlenmektedir.solucan gübresi buğday uygulama

 2. İkinci Uygulama Sapa Kalkma Döneminde

  ikinci uygulama sapa kalkma döneminde, yapraktan, dekara 350-400 cc gelecek şekilde uygulanır. Mahsül henüz başkaldırdığı için traktör ile girebilmek mümkündür.

 3. Üçüncü Uygulama

  Üçüncü uygulama meyve oluşum döneminde, yapraktan, dekara 400-450 cc gelecek şekilde uygulanır. Meyve oluşum döneminde araziye traktörle giriş mümkün olamayacağı için genellikle endüstriyel tarım arazilerinde pivot irrigation sistemleri veya püskürtücü sistemlerle yapılabilmektedir.buğday pivot irrigation sistemler

Neden Solucan Gübresi Kullanmalıyım?

Yıllardır kimyasal gübreler uygulalan topraklarda, kimyasal gübre yerine ya da azaltılmış kimyasal gübre kullanarak, solucan gübresi uygulayarak verim düşüşünün önüne geçilmesi ve verim artışı sağlanması mümkündür.

Solucan Gübresi içeriğinde milyonlarca bitkiye ve toprağa faydalı mikroorganizmalar, bakteriler, mantarlar bulunmaktadır.

Doğru proseslerle üretilmiş %100 Solucan Gübresi hem güçlü bir bitki besleyici hem de güçlü bir toprak düzenleyicidir.

Solucan Gübresi içeriğinde bulunan besin mineralleri bitkilerin sağlıklı beslenmesini sağlarken aynı zamanda toprakta organik madde yetersizliğinden dolayı çözünmemiş olan besin minerallerinin çözünerek, bitkilerin köklerinden alabileceği forma getirmektedir.

Örneğin, doğru proseslerle üretilmiş %100 Solucan Gübresi içeriğinde bulunan azot bakterileri (azotobacter) bitkiye %200-250 oranında azot takviyesinde bulunmaktadır.

Katı ve sıvı formda Solucan Gübresi içeriğinde kullanılabilir formdaki azot miktarının 5 kat, potasyum miktarının 7 kat, kalsiyum miktarının ise 3 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Organik gübrenin çalışma prensibi, kimyevi gübrenin çalışma prensibinden bir hayli farklıdır.

Kimyasal gübre ambalajları üzerinde 15-15-15 veya 20-20-20 şeklinde yer alan NPK bilgileri ile kıyaslandığında Solucan Gübresi etiketinde yer alan NPK değerleri eser miktarda görünmektedir.

Oysa çalışma prensibi nedeni ile özellikle Solucan gübresinde çalışan içerik kimyasal değerler değil mikroorganizma ve faydalı bakterilerdir.

Örneğin; kaliteli ve AB tarım uyum standartlarına göre üretilmiş olan Solucan gübrelerinde, bitkinin azot ihtiyacı için çalışan Azot fikse eden bakteriler bulunmaktadır.

Azotobacteria (Azot Tutucu Bakteriler):

Azot bakterileri Havadaki serbest  azotu fikse ederek önce nitrit ve sonraki adımda nitrat formuna  dönüştürerek bitkiye önemli miktarlarda azot sağlarlar. (Azotobacteria, azot fikse edici bakteriler, nitrojen fixing bacteria olarak adlandırılmaktadır.)

Azot bakterileri bitkinin azot ihtiyacını, simbiyotik bir yapıda oldukları için bitkiden faydalanarak, havadaki serbest azotu önce nitrit sonra nitrat formuna dönüştürerek alır ve kendileri için protein oluştururlar.

Bu eksende bitki ihtiyacı olan azotun önemli bir bölümünü Solucan Gübresi ile sağlamış olur.

Solucan Gübresi İçeriğinde Bulunan Diğer Bazı Faydalı Mikroorganizmalar ve Bakteriler

Azotobacteria (Azot Tutucu Bakteriler):

Havadaki serbest  azotu fikse ederek önce nitrit ve sonraki adımda nitrat formuna  dönüştürerek bitkiye önemli miktarlarda azot sağlarlar.

Fosfat Bakterileri:

Toprakta bulunan fosfat kayaçlarını biyolojik olarak parçalar ve bitkinin faydasına sunarlar. Bitkinin yeşil-kahverengi aksamının ve toprağın yüksek oranda fosfata doymasını sağlarlar.

Mikoriza Mantarları:

Bitki kökleriyle karşılıklı olumlu etkileşim (mutualizm) yaşayan bu canlılar;

Bitki köklerine yanyana,  boşluk bırakmadan dizilerek, kök ve bitki hastalıkları yaratacak mikrop ve bakterilerin bitkiye girişini engellerler.

Kök bölgesinde çoğalarak, kılcal köklerin uzaması ve saçaklanmasını sağlar,
yüzey alanlarını genişletirler.

Böylelikle, köklerden yapraklara su ve mineralleri ileten odun borularının (ksilem)
ve organik maddeleri ileten Floem borularının sayısını arttırarak bitkinin besin, mineral ve su alımını hızlandırır.

Ağır metal toksisitesi ve tuzluluk gibi streslere karşı da bitkiyi korurlar.

Trichoderma Mantarları:

Mikoparazit olarak güçlü bir etki gösteren, antibiyotik etkileri ile Fusarium, Pyhthum, Rhizoctonia ve Sclerotinia gibi bitki patojenlerine karşı baskılayıcı özelliğe sahiptirler.

Solucan Gübresi İçeriğinde Bulunan Enzimler

Solucanların dişleri olmadığı için bağırsaklarındaki besin parçalama işlemini mikroorganizmalar, bakteriler ve enzimler* vasıtası ile  yaparlar.

Bu parçalama esnasında, zararlı bakteri ve mantarları, enfeksiyon yaratacak mikroorganizmaları ve yabani ot tohumlarını da yok ederler.

Solucanların bağırsaklarında amilaz, kitinaz*, selülaz, ksilenaz, sellobiaz, endoglukanaz, asit fosfataz, alkalin fosfataz ve nitrat redüktaz enzimleri mevcuttur.

Bu enzimler solucanların dışkıları ile gübreye  geçer.

•Enzimler protein yüklüdürler.

•Bitkinin enerji ihtiyacını karşılarlar.

•Toprağın pH seviyesini düzenlerler.

•Kimyasal tepkimelerin hızını arttıran çoğunlukla protein yapılı katalizörlerdir.

•Bu sebeple toprakta ve bitkide mevcut olan bio etkileri hızlandırır ve dolayısı ile bitki büyümesini arttırırlar.

•Antibiyotik sentezinde aktif rol oynayarak, bitki direncine olumlu etkileri vardır. 

*Solucan gübresinde bulunan Kitinaz Enzimi, kitin içeren bitki zararlılarının, dış iskeletlerinde ve kabuklarında bulunan kitin maddesini parçalayarak, doğal bir koruma sağlar.

Solucan Gübresi Topraktaki Organik Madde Miktarını Arttır mı?

Bilindiği üzere son yıllarda topraklardaki Organik madde miktarı düşük seviyelerde olan topraklarda ne kadar kimyevi gübre verirseniz verin etkinliğinin bulunmadığı kanıtlanmıştır.

Ayrıca çok önemli bir sorunun her kimyevi gübre kullanıcısına sormak gerekir.

50 kg lık ambalajlardaki 100 birimin %15-N%15P-%15K Kompoze gübrede kalan % 55 nedir?

Bu %55 dolgu maddesidir ve toprakta ciddi tuzluluğa ve pH’ın dengesiz hale gelmesine sebep olur.

Endüstriyel tarım alanlarında rekolte önemli bir faktör olmasından kaynaklı elbette kimyevi gübrenin kullanım dışına çıkarılması mümkün değildir.

Ancak kimyevi gübre kullanım miktarı azaltılarak ve azaltıldığı kadar da Organik gübre eklenerek elde edilen sonuçlar hem toprağın sürdürülebilirliği hem de verim ve kalite açısından son derece önemlidir.

Mikroorganizma ve faydalı bakterilerin de bulunduğu organik gübreler toprakta var olan veya yeni verilmiş kimyasal gübrelerinde çözünmesi sağlarken efektifliğini ve yarayışlılığını arttırmaktadır.

Son yıllarda bu bilinç arttıkça, organomineral yani hem kimyasal gübre hem de organik gübrelerden oluşan karışımlar tarımsal reçetelere girmiştir.

Bizimle İletişime Geçin!

EkosolFarm Solucan Gübresi ürünlerimizin kullanım alanları, zamanları, uygulama miktarları ve benzeri tüm sorularınız için iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Kimyasal gübre yerine Ekosolfarm Organik Solucan Gübresi uygulanması konusunda uzman tecrübeli ziraat mühendislerimiz memnuniyetle tüm sorularınızı tanıtlayacaklardır.

Ekosol İletişim için tıklayınız.

Daha fazla bilgi için aşağıda yer alan makalelerimizi inceleyebilirsiniz:
Organik Gübre Nedir?
Solucan Gübresi Faydaları Nelerdir?

Ürün fiyatlarımız için: EkosolShop

Scroll to Top
WhatsApp WhatsApp