Neden Solucan Gübresi

Solucan Gübresi Nedir?
Solucan Gübresi Yapımı
Solucan Gübresi Faydası
Solucan Gübresi Fiyatları

Solucan Gübresi, her türlü sebze, meyve bahçeniz, tüm tarla ve sera bitkileriniz için, Besleyici, Köklendirici, Güçlendirici, Verim Arttırıcı ve Erkencilik Sağlayan Özelliklere Sahip Organik bir gübredir.

Doğru proseslerle üretilmiş %100 Solucan Gübresi içeriğinde tüm bitki besin elementleri yanında solucanların sindirim sistemlerinde bulunan ve bitkiye son derece faydalı mikroorganizmal içerik bulunmaktadır. Bu faydalı içerikler gübre ile birlikte uygulandığı bitkilerde, başta kök gelişimi, yaprak gelişimi sağlayarak, verim, aroma, raf ömrü artışı sağlamaktadır.

Aynı zamanda solucan gübresi içeriğinde bulunan mikroorganizmalar bitkilerde hastalıklara ve zararlılara karşı ciddi direnç artışı sağlamaktadır.

Solucanların Doğadaki İşlevi Bitkiler Beslemek ve Korumaktır

Bugünkü tamamen kimyasal ürünlere dayalı “modern” ziraat anlayışından önce, bitkilerin tüm besin ve sağlık ihtiyaçlarını minik mucize canlı solucanlar sağlamaktaydı.

Doğru proseslerle üretilmiş Solucan Gübresi’nin bitkiye faydalarını anlayabilmek için minik ve mucize canlılar olarak tanımladığımız solucanların doğadaki işlevine bakmak yeterlidir.

Dinazorlardan beri yaşam formunu sürdüren nadir canlılardan biri olan solucanlar, toprak altında bitki kök çevresindeki döküntüleri yiyerek beslenmektedirler. Solucanların dişleri olmadığı için enzimlerle parçaladığı ve gübrelediği bu besinler, bitkilerin kılcal köklerinden alabileceği formda olduğu için bitki tarafından hızlı şekilde emilimi gerçekleştirilmektedir. Bu sayede bitkilerin gelişimi artmaktadır. Solucanların dünya var olduğundan beri asıl işlevleri bitkilerin gelişimini sağlayacak tüm besin elementlerini, bitkilerin alabileceği formada sunmaktır. 

Solucanların sindirim sistemleri içerisinde bulunan ve bitki gelişimine son derece faydalı yüzlerce bakteri, mantar, doğal büyüme hormonları da gübresine geçmektedir. Bu mikroorganizmalar bitki köklerinin gelişimini ve hastalıklara karşı direnç sağlayıcı doğal içeriklerdir. Örneğin Azot Bakterileri (azotobacter) bitkinin yaşaması için temel besin ihtiyaçlarından en önemlisi olan Azot (N) üretimini, bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarda havadaki serbest azottan üretmektedirler. Aynı şekilde Solucan Gübresi içeriğinde bulunan mikorizal mantarlar bitkinin kılcal köklerine dizilerek, kökleri patojenlere (zararlı bakterilere) karşı savunmaktadırlar. 

 

Solucan Gübresi Üretimi

2. dünya savaşını takiben gelişen kimya sanayi, özellikle bitkilerin gelişimi için ihtiyaç duyduğu 3 temel besin maddesi olan Azot (N), Fosfor (P) ve Potasyum (K) elementlerini kimyasal (suni) yöntemlerle üretmeye başlamıştır. Bu kimyasal elementlerin toprağa verdiği en büyük zarar toprakta  bulunan mikroorganizmal yaşamı öldürmesidir. 

Solucanlar doğal olmayan -suni – kimyasal herhangi bir madde ile teması halinde ölmektedir. Tarım arazilerinde orantısız oranlarda uygulanan kimyasal gübreler, ilaçlar solucanları yaşayamaz hale getirmiştir. Artık topraklarda solucana rastlanmamasının sebebi bu kimyasal uygulamalardır. Sadece tarım arazileri değil, tüm yerleşim birimlerinde suya atılan klor, sineklerle mücadele için kullanılan ilaçlar sebebiyle artık şehirlerde de solucan kalmamış durumdadır.

Bu sebeple solucanların toprağa ve bitkiye sağladığı faydaları tekrar kazandırabilmek için tüm dünyada solucan gübresi üretim tesisleri kurularak, topraklarımızda yaşam imkanı bulamayan bu mucize canlıları uygun ortamlarda besleyerek, gübrelerinin tekrar toprakla buluşması sağlanabilmektedir. 

Ekosol Tarım A.Ş. Türkiye’de ilk solucan gübresi üretimine başlayan, TC tarım Bakanlığı ve üniversiteler nezdinde yaptığı çalışmalar neticesinde ilk Solucan Gübresi üretim ve satış lisansı alan kuruluştur. 

Kurulduğu 2002 yılından bu yana sadece Solucan Gübresi üreticiliği yapan Ekosol Tarım ve Hayvancılık A.Ş. sahip olduğu Eisenia Foetida Kırmızı Kaliforniya Solucan sayısı ve üretim kapasitesi ile Türkiye’nin Solucan Gübresi üretiminde en yüksek kapasiteye sahip kuruluşudur. 

Üretimde süreklilik esasına dayanan EkosolFarm  Organik %100 Solucan Gübresi üretim modeli çerçevesinde 2002 yılından bu yana üretilen her ürününde sabit içerik değerleri taşımaktadır.

Bu sayede Türk çiftçisi EkosolFarm  Organik %100 Solucan Gübresi’ni kullandığı tüm dönemlerde aynı güçlü etkiyi yakalayabilmektedir.

EkosolFarm Solucan Gübresi

EkosolFarm Solucan Gübresi Ürünler

EkosolFarm  Organik Katı Solucan Gübresi ve EkosolFarm Organik Sıvı Solucan Gübresi ürünlerinin tüm Ar-Ge çalışmalarını kendi bünyesinde bulunan mühendisleri ve danışman akademisyenleri ile tamamlamış, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı‘nın yetkilendirdiği Ceres Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu tarafından Organik Tarım’ın esaslarına dair yönetmelik çerçevesinde uygunluğu onaylanmış Türkiye’nin ilk Organik Solucan Gübresi‘dir.

Kırmızı Kaliforniya Kültür Solucanlarının dışkılarından elde edilen EkosolFarm Organik %100  Solucan Gübresi özellikle sebze, meyve ve süs bitkilerinin verimini, dayanıklılığını, kalitesini arttırırken, doğal aromasını, nefasetini kazandırır, kök ve kök çevresindeki hastalıklara karşı direnç sağlar.

İşte Mucizenin Tanımı Budur!

Hem mikroorganizmalar, hem enzimler, hem bitki besin elementleri, hem de Sölom Sıvısı sayesinde;
toprağı organik maddece zenginleştiren, Ph dengesini ve toprağın biyolojik yapısını düzenleyen, fiziksel yapısını iyileştiren EkosolFarm  Organik %100 Solucan Gübresi sayesinde dirençli, kaliteli ürünler elde edilir.

Solucan Gübresi EkosolFarm

EkosolFarm %100 Solucan Gübresi ile Kalite ve Verimlilik

EkosolFarm Organik %100 Solucan Gübresi tüm bitkilerde kullanılabilir. Kalitede ve ürün miktarında artış erkencilik sağlar.  Kaliteli, bol ve dirençli bir ürün almak için önce kökün sağlıklı olması gerekir. EkosolFarm  Organik %100 Solucan Gübresi bitkinin kök yani vejetatif organ gelişimini arttırır, güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.

Kimyevi gübre kullanmak zorunda olan çiftçiler, solucan gübresini düzenli kullanmaları halinde toprakta organik madde miktarı artacağından daha az kimyevi gübre kullanım ihtiyacı duyarlar.

Ekosolfarm Organik %100 Solucan Gübresi®  gübresindeki enzimlerin zararlılara karşı baskılayıcı tutumu nedeni ile toprakta yararlı bakteri ve mikroorganizmalarda artış gözlenir.

Ekosolfarm  Organik %100 Solucan Gübresi® toprağın organik madde muhtevasını arttırdığından toprağın tekstrünü iyileştirir. 

Azot, fosfor, potasyum gibi bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır. 

EkosolFarm Organik %100 Solucan Gübresi toprağın su tutma kapasitesini arttırır, toprakta uzun süre kalır ve beslemeye devam eder. Bu da çiftçimiz için daha az gübre kullanmaya ihtiyaç duyacaktır demektir.

Tüm bunların sonucu olarak kaliteli ürün, erkencilik, gerçek aroma, dayanıklılık, direnç, kök gelişimi, toprakta sağlık ve direnç sağlayan bu gübre bu özellikleri nedeni ile yeniçağ gübresi olarak bu ismi hak etmiştir.

EkosolFarm  Organik %100 Solucan Gübresi Faydaları;

Ayrım gözetmeksizin her türlü tarım kültüründe uygulanır.

● Bitkide direnç, hızlı büyüme ve gelişme, üründe erkencilik sağlar.

● Topraktaki Organik Madde miktarını arttırır.

● Verim artışı sağlar.

● Dona karşı bitki ve köklerinde direnç sağlar.

● Bitkide kök gelişimini hızlandırır. Saçaklanmayı arttırır. Kökün güçlü olmasını sağlar.

● Solucanların kendilerini korumak için salgıladıkları ve gübreye geçirdikleri Sölom Sıvısı sayesinde bitki, kök hastalıklarına karşı direnç sağlar.

● Solucanların sindirim sisteminde bulunan çok sayıdaki mikroorganizma, topraktaki zararlı bakterilerle rekabet eder ve onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır

● İçeriğindeki bitki besin maddeleri, makro ve mikro elementler, suda yavaş çözülerek bitkilerin uzun süre beslenmesini sağlar, gübreleme ihtiyacı zamanla azalır.

● Topraktaki mikroorganizma faaliyeti hızlanır.

● Toprağın su tutma kapasitesi artar. Su stresini minimuma indirir.

● Toprağın Ph’ını düzenler. Bitki tarafından kullanılamayan Fosfor, Potasyum, Demir vb. bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır.

● Yabancı ot tohumu içermez.

● %100 gerçek nefaset, lezzet ve aromaya sahip ürün yetiştirilmesini sağlar.

√ Özellikle kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar. Bu sayede kimyevi gübre kullanım ihtiyacı zaman içerisinde azalır.

● Asitli, kumlu toprakların parçacıklarını birbirlerine bağladığı gibi ağır killi topraklarda parça bağlılığını gevşeterek gözenekli yapıyı arttırır.

● Toprakların bitki gelişimi için daha uygun bir yapı kazandırmaktadır.

● %100 Organiktir. %100 ekolojik ve non-toksiktir. Bu gübre ile yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz.Kokusuzdur. Suyu, havayı ve toprağı kirletmez.

● İçerisinde başka bir katkı maddesi mevcut değildir.

 

EKOSOLFARM SOLUCAN GÜBRESİ KULLANIM ŞEKİL, ZAMAN VE MİKTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

İzinlerimiz, Lisanlarımız, Sertifikalarımız

Tüm dünyada insan, hayvan ve bitkilerin besin maddelerinin satışında belirli üretim, paketleme ve dağıtım koşulları vardır. Aynı insan veya hayvan tüketimi amaçlı gıdalarda olduğu gibi, bitki besinlerinin de üretimi, paketlenmesi ve dağıtımı belirli koşullara bağlıdır. 

Bu sebeple ilgili yönetmelikler gereği tüm Bitki Besin ürünlerinin ambalaj, broşür, web sitesi vb tüm mecralarda bakanlık tescil, lisans ve sertifika bilgilerinin beyan edilmesi yasal zorunluluktur.

Müşterilerimizin Bitki Besleme ürünleri satın alırken mutlaka bakanlık tescil ve lisans numaralarının kontrolünün sağlanması konusunda uyarmak isteriz.

 
Organik Tarim Logo   EkosolFarm Solucan Gübresi® / EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi® 
(EkosolFarm Worm Castings®) /  (EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer®)
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 29.03.2014 tarihli ve 28956 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereği tescil ve lisans belgesi düzenlenmiştir.
Lisans No: 1304 Tescil No: 11216 / 11217
     
EkosolFarrm tarim-ve-orman-bakanligi   EkosolFarm Solucan Gübresi® / EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi® 
Ekosol Tarım ve Hayvancılık San. Tic. AŞ. tarafından, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı İnsan Tüketimi
Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğine uygun üretilmiştir.
Çalışma İzin Numarası: TR-45-OG-002
     
Ceres GmbH Certification   EkosolFarm Solucan Gübresi® / EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi®
T.C. Gıda ve Tarım Bakanlığınca
 düzenlenen
18 Ağustos 2010 tarihli Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e
uygunluğu, TR-OT-35 yetki numaralı CERES Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından kontrol edilerek sertifikalandırılmıştır.
Sertifika No: TR-OT-35 / İ-678 / 2021 / TR-10255
     
Ceres GmbH Certification   EkosolFarm Worm Castings / EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer®
CERES GmbH confirms that EkosolFarm® Vermicompost Fertilizer can be used in
organic farming according the following standarts.
EkosolFarm Vermicompost Fertilizer®  REG. (EC) 889/2008 (ANNEX I) .NOP (§205.105)
     
     

 

 

Solucan Gübresi Terminolojisi

1) Solucan Gübresi / Worm Castings:
Nasıl ki büyükbaş hayvanın yanmış olan dışkısına doğrudan gübre diyorsak, solucanın dışkıladığı maddeye gübre dememiz gerekiyor.
Bu nedenle, doğrudan solucanın dışkıladığı ve içinde başka herhangi bir ayrışmış ek madde olmayan ürüne Solucan Gübresi dememiz gerekir.

 

Solucan Gübresi

2) Solucan Humusu / Vermikompost – Vermicompost:
Solucan gübresinin de (worm casting) içinde bulunduğu genel kompost karışımı. Solucanlar içinde bulundukları sistemde kendilerine verilen tüm atıkları tüketemezler.
Bu nedenle, sistemde bulunan diğer canlıların da tüketimleri sonucu elde edilen son ürün sadece solucan dışkısı olmamakta, içinde diğer ayrışmış maddeler de yer almaktadır.
Bu yüzden, bu üretim biçimyle elde edilen gübreye, solucan humusu, solucan kompostu veya vermikompost denilmesi gerekir. Verm-: solucandan gelen; –kompost: solucan dışı ayrışmış maddelerden gelen anlamında kullanılmaktadır; bu nedenle ikisinin bir arada bulunduğu maddeye vermi-kompost denir. Son yıllarda Türkiyede solucan gübresi yapımı genelde ucuz maliyetlerinden dolayı vermicompost üretimi üzerine artmaktadır.

3)Sıvı Solucan Gübresi / Liquid Worm Fertilizer:
Bu ürün, çeşitli teknolojiler kullanılarak elde edilen ve raf ömrü uzun olan, eğer doğru tekniklerle elde edilmişse çoğunlukla bitkiler için gerekli olan tüm besinleri içeren sabit içerikli bir üründür.
Üretim tekniği ve ürün eldesinin zorluğu ve kıtlığı nedeniyle fiyat olarak katı gübreye göre daha pahalı olabilmektedir.
Bu sıvı gübre iyi kalite katı solucan gübresinin teknolijinin de yardımıyla entegre tesislerde üretilmesiyle elde edilir. Muhtemelen içerikteki bakterileri dorment halde tutmak için çeşitli koruyucu maddeler içerdiği için raf ömrü daha uzundur.

4) Solucan Humusu Çayı / Vermicompost Tea: Bu kavram, 2 nolu üründen elde edilen ve humusun su içine daldırılmasıyla ve havalandırılmasıyla temin edilen sıvı gübreyi karşılamaktadır.
Bu çayın içinde saf solucan gübresinin yanısıra diğer canlılar tarafından ayrıştırılmış ve hatta henüz tam olarak ayrışmamış maddeler de yer aldığı için elde edilen ürün hemen kullanılmalıdır.
Çok uzun süre dayanmaz. Daha dikkatli olarak kullanılması gereken bir üründür.

5) Sızıntı suyu / Leachate: İşte en çok tartışılan ve karıştırılan tanımlama budur. Kimisi, vermikompost üretimi esnasında sistemden süzülen suya (sızıntı suyu: leachate) sıvı gübre demektedir. Oysa bu yanlıştır.
Bu ürünün adı sızıntı suyudur (leachate) çeşitli tehlikeler de içermektedir.
Örneğin, sadece solucanların sölom sıvısı ve solucan gübresinden süzülen besleyici sıvıyı içermez, aynı zamanda henüz kompostlaması tamamlanmamış atıklardan gelen sıvıyı da içerir. Bu da tekdüze bir ürün elde edilememei anlamına gelir ve ayrışmamış atıklardan gelen sıvı ham olduğu için zararlı bakteriler de içerebilir.
Dikkatli kullanılması gereken bir üründür. Eğer daha önce yeterince havalandırılmış ise kapalı bir kapta daha uzun süre dayanabilir.

6) Solucan suyu / Vermiwash:
Bu ürün ise solucan humusu çayına benzer bir teknikle üretilen ama ondan daha farklı bir ürün olan sıvı gübredir.
Bu ürün yararlı besin maddelerininden çok solucanların sölom sıvısını elde edilmesi esasına dayanır.
Uygulamada daha çok yaprak gübresi olarak ve bitki hastalıkları baskılayıcısı olarak kullanılır. Bu teknik genel anlamda en az kullanılan ve en az bilinen tekniktir. Solucan humusu çayı üretiminde olduğu gibi havalandırma yapılmadığı için elde edilen ürün daha uzun bir raf ömrüne sahiptir. Kullanımı daha güvenlidir.

 

Neden %100 Solucan Gübresi?

Solucan Gübresi üretimi tüm dünyada belirli standartlarla gerçekleştirilmektedir.
Bir gübreye %100 Solucan Gübresi denilebilmesi için solucanlara verilen mamanın %100'ünün solucanların sindirim sisteminden geçmiş olması gerekmektedir.
Bu sebeple solucanlara verilen mamanın tamamının solucanların sindirim sisteminden geçirilmeden üretilen gübre %100 Solucan Gübresi değildir.
Bazı üreticiler maliyetleri azaltmak ve daha fazla gübre üretebilmek için solucanlara çok miktarda mama verip, solucanlar tarafından tüm mama yenmeden gübreyi toplayıp paketleyebilmektedirler.
Bu şekilde hızlı proseslerle üretilen gübrelerin bitki sağlığına zararlı patojenler içerebilmektedir.

Sıvı Solucan Gübresi Nasıl Üretilir?

Katı formda organik yani doğal, içeriğinde hiç bir suni-kimyasal madde içermeyen, %100 Solucan Gübresinin özel işleme prosesleri ile sıvılaştırılması sonucu Sıvı Solucan Gübresi üretilmektedir.
İçeriğinde mikroorganizmalar içeren katı bir içeriğin sıvılaştırılması çok hassas ve pahalı prosesler gerektirir.
EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi içeriğinde bulunan ve bitkiye son derece faydalı mikroorganizmalar dorment yani uyur haldedirler.
Su ile aktivasyona geçtiğinde faydalı mikroorganizmalar uyanarak işlevlerine devam devam ederler.

Solucan Gübresinde koku olur mu?

Katı formda %100 Solucan Gübresi kokusuzdur.
Dikkatlice koklandığında hafif bir toprak-orman kokusu vardır.
Eğer büyükbaş hayvan dışkısı kokusu fark ediliyorsa, ürün %100 Solucan Gübresi olmayabilir. Ürün içeriğinde solucanların sindirim sisteminden geçmemiş hammaddeler olabilir.

Sıvı Solucan Gübresinde koku olur mu?

Sıvı Solucan Gübresi içeriğinde dormant (uyur) halde bulunan milyonlarca bitkiye faydalı mikroorganizma bulunmaktadır.
Sıvı gübrenin asıl kıymetini oluşturan bu mikroorganizmalar şişe ambalajda bulunan ventilli kapak sayesinde nefes almaya devam etmektedirler.
Bu sebeple ambalaj ilk açıldığında keskin bir koku gelmesi normaldir.
EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi çok yüksek konsantrasyona sahip bir sıvı gübre olduğu için uygulama yapılırken en az 1/50 oranında su ile karıştırarak uygulanmaktadır.
Seyrelterek kullanacağınız miktar çok daha az koku hissedilecektir.

Sıvı Solucan Gübresi Buğdayda uygulanır mı?

Doğru proseslerle üretilmiş sıvı solucan gübresi buğday yetiştiriciliğinde ekimden 24 saat önce tohum ıslama yöntemi ile ilk uygulaması yapılmaktadır. Tohum ıslama yapan çiftçilerimiz sonuçların çok daha etkili olduğunu ifade etmektedirler.
Tohum ıslama için Ufak Tohumlarda 100 Kg tohuma 350 cc, İri tohumlarda 100 kg tohuma 500 cc uygulanmasını önermekteyiz.
Ekimden sonra buğday gelişim periyotlarına bağlı olarak yapraktan 3 uygulama yapılmasını tavsiye etmekteyiz.
1. Uygulama; Buğday Kardeşlenme döneminde Yapraktan 350-400 cc/Dekar,
2. Uygulama Sapa Kalkma Döneminde Yapraktan 350-400 cc/Dekar
ve eğer araziye girmek mümkün oluyorsa, 3. Uygulama Meyve oluşum döneminde Yapraktan 400-450 cc/Dekar miktarında uygulanmasını tavsiye etmekteyiz.
Uygulama miktarını hesaplarken, kaç litre suya eklediğiniz değil, bir basışta kaç dekara bastığınıza göre kolayca hesap yapabilirsiniz.
Örneğin 500 Litre su ile bir basışta 3 dekara basıyorsanız, 4 dekar X 350 cc = 1,4 Litre eklemeniz yeterli olacaktır.
Bu değerler ortalama olarak en az uygulama değerlerdir.
Arazi, toprak yapısı, kimyasal gübre kullanıp kullanmayacağınıza bağlı olarak, %25 oranında arttırmanızda hiç bir sakınca yoktur.
Uzman yanıtı gerektiren tüm sorularınız için bizlerle temasa geçtiğiniz taktirde, uzman ziraat mühendislerimiz memnuniyetle tüm sorularınızı yanıtlayacaklardır.

Fındık Yetiştiriciliğinde, Fındık Ocaklarında Solucan Gübresi Kullanımı

EkosolFarm Organik Solucan Gübresi ürünlerimiz hem katı hem de sıvı formu ile yaklaşık 20 yıldır fındık ocaklarında kullanılmakta olan ve çiftçilerimizin sonuçlarından çok memnun olduklarını belirttikleri bir gübredir.
Katı formda gübremizi, fındıklarınızı kışa hazırlamak için ağaç başı 4-5 kg civarında uygulanmasını tavsiye etmekteyiz.
Bu sayede fındık ocaklarınız kışa güçlü hazırlanacak, kök gelişimi hızlanacak ve aynı zamanda kök hastalıklarına karşı ciddi direnç kazanacaktır.
İlkbaharda ise gözlerin uyanması - ağaca su yürümesi ile birlikte, sıvı formda gübremiz olan EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi'ni yapraktan, her 20-25 günde bir kez uygulanması, fındıklarınızın en güçlü şekilde yapraklarından beslenmesini sağlarken, aynı zamanda yaprak hastalıkları ve zararlılarına karşı ciddi direnç kazandıracaktır.
Yüksek konsantrasyona sahip EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresini yapraktan uygulamak için, eğer sırt pompası kullanacaksanız, 16 litre su içerisine 50 cc (yarım çay bardağı) ekleyip, ortalama 3-4 ocağa yaprak ve gövdesinden sisleme şeklinde uygulanmasını tavsiye etmekteyiz.
Eğer 200 litrelik taral ile uygulayacaksanız, 200 Litre su içerisine 1,5 Litre EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi ekleyip yapraktan püskürtme şeklinde uygulayabilirsiniz.
Uzman yanıtı gerektiren tüm sorularınız için bizlerle temasa geçtiğiniz taktirde, uzman ziraat mühendislerimiz memnuniyetle tüm sorularınızı yanıtlayacaklardır.

Çim Bahçeye Solucan Gübresi Nasıl Uygulanir?

Yaz ve kış fark etmeksizin, 4 mevsim bolca sulayarak yeşil tuttuğumuz çimlerimizin yaşadığı en büyük problem, sık sulama sonuçlu olarak topraktaki besin miktarının ve mikroorganizmal faaliyetin azalmasıdır. Dört mevsim yeşil kalabilen çimler mevsimlik bitkilere oranla topraktan çok fazla miktarda besin almaya ihtiyacı vardır.
Bu sebeple hem topraktan hem de yapraktan beslenmesinin sağlanması çimlerin sağlıklı kalabilmesi ve hastalıklara karşı korunması için çok önemlidir.
Çimlerin topraktan beslenebilmesi için Sonbaharda ve ilkbahar da katı formda (toz) organik gübre uygulanmasını önermekteyiz.
Organik gübreler içerisinde doğru koşullarda üretilmiş Solucan Gübresi, hem bitki besleyici hem de toprak düzenleyici özelliğiyle çimleriniz dahil tüm bitkilerde kullanıma uygun güçlü bir organik gübredir.
İçeriğinde çimlerinizin ihtiyacı olan tüm besin değerleri yanında bitkiye son derece faydalı mikroorganizmalar (bakteriler, eznimler, funguslar vb.) bulunmaktadır.
EkosolFarm Solucan Gübresinin katı (toz) formunu sonbahar başında ve ilkbahar başında uygulanmasını tavsiye etmekteyiz.
Uygulama yapmak için, önce çimlerinizi hafif ıslatıp, metrekareye 50-100 gr gelecek şekilde gübremizi serpip, köklere ulaşmasını sağlamak için tazyikli suyla sulamanız yeterlidir.
Katı gübremiz kökten beslenmeyi sağlarken, öte yandan her biçim sonrası (ortalama 20-25 günde bir) yapraktan sıvı formda gübremiz olan EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi uygulamanız çimlerinizi yapraklarından da besleyecektir. Sıvı Solucan Gübresi çimlerinizi yapraklarından beslerken, aynı zamanda yaprak hastalıkları ve zararlılarına karşı ciddi direnç kazandırmaktadır.
Mağazalarımızda satışta bulunan EkosolFarm EWS Easy Way hortum ucu sprayer aparatımız ile çimlere sıvı gübre uygulamanız çok kolay olacaktır.
Gerekli miktar ürün açıklamalarımızda detaylı olarak bulunmaktadır.

https://shop.ekosol.com.tr/ekosolgarden-easy-way-hortum-ucu-sprayer-ekosolfarm-5-litre

Sıvı Solucan Gübresi Serada Ne Miktarda, Nasıl Uygulanır?

Seralarda sebze yetiştiriciliğinde yoğun konsantrasyona sahip EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi ürünümüzü bir kez topraktan, 21 gün ara ile hasat sonuna kadar da yapraktan uygulanmasını tavsiye etmekteyiz.

Topraktan yani sulama suyuna karıştırarak yapacağınız uygulamada varsa damla sulama sisteminizden dekara 1,5 Litre gelecek şekilde uygulamanızı tavsiye etmekteyiz.

Damla sulamadan uygulama yaparken su tankınızın kapasitesine göre değil, bir basışta kaç dekara su bastığınız göre kolayca hesap yapabilirsiniz.

Örneğin 1 tonluk su tankınızla 3 dekara su basıyorsanız 3 dekar X 1,5 Litre = 4,5 Litre EkosolFarm Sıvı ekleyip uygulama yapabilirsiniz.

Eğer damla sulamanız yoksa sulama tankı vb ile fide başına 5 ml gelecek şekilde uygulama miktarını hesaplayabilirsiniz.
Örneğin 100 litre su ile 100 fideyi sulayacaksanız, 100 Litre su içerisine 500 ml (yarım litre) ekleyerek uygulama yapabilirsiniz.

Yapraktan yapacağınız uygulamalarda ise, yapraktan sulama sisteminiz varsa (sprinkler vb.) dekara ortalama 350-400 cc gelecek şekilde uygulama yapmanızı tavsiye etmekteyiz.

Eğer yapraktan sulama sisteminiz yoksa 16 Litre sırt pompası içerisine 50 ml ekleyip, sisleme şeklinde bitkilerin yaprak ve gövdelerinden uygulayabilirsiniz.

Unutmamalısınız ki, EkosolFarm Solucan Gübresi lisanslı ve sertifikalı organik bir gübre olduğu için fazla kullanımda bitkiniz hiç bir zarar görmeyecek, az kullanımda ise etkisi azalacaktır.

Uzman yanıtı gerektiren tüm sorularınız için bizlerle temasa geçtiğiniz taktirde, uzman ziraat mühendislerimiz memnuniyetle tüm sorularınızı yanıtlayacaklardır.

Sıvı Solucan Gübresi Başka Gübre veya İlaçla Karıştırılır mı?

EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi ürünlerimiz organik (doğal) içerikli bitki besleyici olduğu için özellikle ilaçlarla birlikte karıştırılarak veya aynı zamanlarda kullanımını önermiyoruz.

Bunun sebebi, uygulanan tarım ilaçlarının ürünümüzün asıl faydasını sağlayan mikroorganizmal içeriklere de zarar vermesidir.

Bu sebeple başkaca tarım ilaçları ile karıştırılmadan ve en az araya bir hafta zaman konularak uygulanmasını tavsiye etmekteyiz.

İlaç kullanımından en az bir hafta sonra gübremizi uygulamanız, bitkinin ilaç kaynaklı yaşadığı stresi de azaltıcı olacaktır.

Bunun yanında diğer bitki besleyicilerle birlikte kullanılmadan önce, uygulanacak/karıştırılacak gübrelerin pH derecelerinin birbirine yakın olmasına dikkat etmek gerekmektedir.

Sadece gübremiz değil, tüm sıvı bitki besleyicilerde, etiket değerlerinde pH derecelerinin belirtilmesi bu sebepledir.

Maalesef bazı üreticiler ürünlerinin pH değerlerini bir kalite göstergesi olduğunu beyan edebilmektedirler. Halbuki pH değeri, başkaca ürünlerin bir arada kullanımına dikkat edilmesi için belirtilmektedir.

Ürünümüzün pH değeri 7-8 aralığındadır. Bu pH aralığı dışında başkaca bir bitki besleyici ile ürünümüzü karıştırırsanız, bitkiye bir zararı olmaz fakat içerik bağlayıcılığı yapacağı için her iki ürünün de yarayışlığı (etkisi) azalacaktır.

Uzman yanıtı gerektiren tüm sorularınız için bizlerle temasa geçtiğiniz taktirde, uzman ziraat mühendislerimiz memnuniyetle tüm sorularınızı yanıtlayacaklardır. 

Solucan Gübresi Domates Yetiştiriciliğinde Nasıl Uygulanır?

Domates yetiştiriciliğinde, katı (toz) formda EkosolFarm Solucan Gübresi ürünümüzü, yeni dikimlerde kök çukuruna 30-40 gr (yaklaşık bir avuç) kadar ekleyip, fide köklerinin doğrudan gübremizle temas edecek şekilde fideyi çukuruna oturtup, etrafını toprakla kapatıp sulamanız yeterlidir.
Eğer fide dikimi yapıldıyas, var olan fidelerinizde, ,kök çevresindeki toprağı 3-5 cm çapa ile kaldırıp, 100 gr. gübremizi serpip üzerini yine toprakla kapatıp, sulamanız yeterlidir.
Mutlaka bildiğiniz üzere, bitkiler topraktan kökleri aracılığıyla beslendiği oranda yapraklarından da beslenmektedirler.
Katı formda gübremiz fidelerinizi köklerinden en güçlü şekilde beslerken, yoğun konsantrasyona sahip sıvı formda EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi de bitkinizi yapraklarından besleyecek ve aynı zamanda yaprak hastalıkları ve zararlılarına karşı da ciddi direnç kazandıracaktır.
Ekimi takiben başlamak üzere, hasatınız bitene kadar, her 21 günde bir kez de yapraktan sıvı formda yaprak gübremiz olan EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi uygulamanızı tavsiye ederiz.
Sıvı gübremiz yoğun konsantrasyona sahip olduğu için 1/100 oranında su ile seyreltilerek uygulanmasını tavsiye etmekteyiz.
Örneğin, 1 Litre sprey şişesi içerisine 10 ml EkosolFarm Sıvı ekleyip, fidelerinizin yaprak ve gövdesinden sisleme şeklinde uygulama yapabilirsiniz.
Tarımsal alanda veya serada üretim yapıyorsanız, yapraktan dekara 350-400 cc gelecek şekilde uygulama yapabilirsiniz.
Unutmamalısınız ki, EkosolFarm Solucan Gübresi lisanslı ve sertifikalı organik bir gübre olduğu için fazla kullanımda bitkiniz hiç bir zarar görmeyecek, az kullanımda ise etkisi azalacaktır.

Solucan Gübresi yüzde kaç verim artışı sağlar?

Tüm bitkilerde verim artışı, kullanılan tohumdan, iklim şartlarına, sulama sıklığından hastalıklara kadar onlarca parametreye bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Aynı tarlada, aynı sıradaki bitkilerde bile verimde farklılıklar oluşmaktadır.
Bu sebeple solucan gübresi kullanımı sonrasında elde edeceğiniz verim artışını yüzde olarak belirtmenin doğru olmadığını belirtmek isteriz.
Bazı satıcıların ürünlerinin verim artışına katkısını heleki yüzdesel olarak vermelerinin yanlış bilgilendirme olduğunun özellikle altını çizerek belirtmek isteriz.
Gübre / bitki besleme parametresinde ürünümüz en güçlü şekilde bitkinizi besleyecektir.

Arpaya kaç litre solucan gübresi uygulamalıyım?

Ekimden önce eğer başka bir tohum ıslama yöntemi uygulamayacaksanız, 16 litre sırt pompası ile iri tohumlarda 100 kg tohuma 500 cc miktarında tohum ıslama yapılmasını tavsiye etmekteyiz.
Ekimden sonra kardeşlenme döneminde ve sapa kalkma döneminde olmak üzere, dekara 350-400 cc gelecek şekilde en az 2 uygulama yapılmasını tavsiye etmekteyiz.
Eğer meyve oluşum döneminde tarlaya girebilme imkanınız varsa ve gübre uygulaması yapabiliyorsanız, ek olarak dekara 400-450 cc gelecek şekilde ek bir uygulama daha yapabilirsiniz.
Uygulama miktarını hesaplarken, kaç litre suya eklediğiniz değil, bir basışta kaç dekara bastığınıza göre kolayca hesap yapabilirsiniz.
Örneğin 600 Litre su ile bir basışta 3 dekara basıyorsanız, 4 dekar X 350 cc = 1,4 Litre eklemeniz yeterli olacaktır.
Bu değerler ortalama olarak en az uygulama değerlerdir.
Arazi, toprak yapısı, kimyasal gübre kullanıp kullanmayacağınıza bağlı olarak, %25 oranında arttırmanızda hiç bir sakınca yoktur.
Uzman yanıtı gerektiren tüm sorularınız için bizlerle temasa geçtiğiniz taktirde, uzman ziraat mühendislerimiz memnuniyetle tüm sorularınızı yanıtlayacaklardır.

Salep Fidesi Organik SoluNasıl Gübrelenir? Solucan Gübresi Nasıl Uygulanır?

Salep yetişticiliğinde EkosolFarm Solucan Gübresi çok yoğun şekilde kullanılmaktadır.
Mutlaka bildiğiniz üzere salep bitkisi sadece organik gübrelerle beslenebilen bitkilerden biridir.
EkosolFarm Solucan Gübresi içeriğinde bulunan besin elementleri ve bitkiye faydalı mikroorganizmalar sayesinde hem bitki en güçlü şekilde topraktan beslenmekte hem de hastalıklara karşı direnç ciddi direnç kazanmaktadır.
EkosolFarm Organik Solucan Gübresini yeni dikimlerde kök çukuru dibine doğrudan kökle temas edecek şekilde uygulanmasını tavsiye etmekteyiz.
Her kök çukuruna 30-40 gr (bir avuç) gelecek şekilde gübremizi koyup, üzerine salep fide yumrusunu yerleştirip, etrafını toprakla kapatıp, sulamanız yeterlidir.
Eğer ekim yapıldıysa, kök çevresindeki toprağı çapa yardımıyla 5-6 cm kaldırıp, 100-120 gr gübremizi serpip, ardından üzerini tekrar toprakla kapatıp, sulamanız yeterlidir.
Uzman yanıtı gerektiren tüm sorularınız için bizlerle temasa geçtiğiniz taktirde, haftanın 7 günü uzman ziraat mühendislerimiz memnuniyetle tüm sorularınızı yanıtlayacaklardır.
Scroll to Top
WhatsApp WhatsApp