Neden Solucan Gübresi

Solucan Gübresi Nedir?
Solucan Gübresi Yapımı
Solucan Gübresi Faydası
Solucan Gübresi Fiyatları

Solucan Gübresi, her türlü sebze, meyve bahçeniz, tüm tarla ve sera bitkileriniz için, Besleyici, Köklendirici, Güçlendirici, Verim Arttırıcı ve Erkencilik Sağlayan Özelliklere Sahip Organik bir gübredir.

Doğru proseslerle üretilmiş %100 Solucan Gübresi içeriğinde tüm bitki besin elementleri yanında solucanların sindirim sistemlerinde bulunan ve bitkiye son derece faydalı mikroorganizmal içerik bulunmaktadır. Bu faydalı içerikler gübre ile birlikte uygulandığı bitkilerde, başta kök gelişimi, yaprak gelişimi sağlayarak, verim, aroma, raf ömrü artışı sağlamaktadır.

Aynı zamanda solucan gübresi içeriğinde bulunan mikroorganizmalar bitkilerde hastalıklara ve zararlılara karşı ciddi direnç artışı sağlamaktadır.

Solucanların Doğadaki İşlevi Bitkiler Beslemek ve Korumaktır

Bugünkü tamamen kimyasal ürünlere dayalı “modern” ziraat anlayışından önce, bitkilerin tüm besin ve sağlık ihtiyaçlarını minik mucize canlı solucanlar sağlamaktaydı.

Doğru proseslerle üretilmiş Solucan Gübresi’nin bitkiye faydalarını anlayabilmek için minik ve mucize canlılar olarak tanımladığımız solucanların doğadaki işlevine bakmak yeterlidir.

Dinazorlardan beri yaşam formunu sürdüren nadir canlılardan biri olan solucanlar, toprak altında bitki kök çevresindeki döküntüleri yiyerek beslenmektedirler. Solucanların dişleri olmadığı için enzimlerle parçaladığı ve gübrelediği bu besinler, bitkilerin kılcal köklerinden alabileceği formda olduğu için bitki tarafından hızlı şekilde emilimi gerçekleştirilmektedir. Bu sayede bitkilerin gelişimi artmaktadır. Solucanların dünya var olduğundan beri asıl işlevleri bitkilerin gelişimini sağlayacak tüm besin elementlerini, bitkilerin alabileceği formada sunmaktır. 

Solucanların sindirim sistemleri içerisinde bulunan ve bitki gelişimine son derece faydalı yüzlerce bakteri, mantar, doğal büyüme hormonları da gübresine geçmektedir. Bu mikroorganizmalar bitki köklerinin gelişimini ve hastalıklara karşı direnç sağlayıcı doğal içeriklerdir. Örneğin Azot Bakterileri (azotobacter) bitkinin yaşaması için temel besin ihtiyaçlarından en önemlisi olan Azot (N) üretimini, bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarda havadaki serbest azottan üretmektedirler. Aynı şekilde Solucan Gübresi içeriğinde bulunan mikorizal mantarlar bitkinin kılcal köklerine dizilerek, kökleri patojenlere (zararlı bakterilere) karşı savunmaktadırlar. 

 

Solucan Gübresi Üretimi

2. dünya savaşını takiben gelişen kimya sanayi, özellikle bitkilerin gelişimi için ihtiyaç duyduğu 3 temel besin maddesi olan Azot (N), Fosfor (P) ve Potasyum (K) elementlerini kimyasal (suni) yöntemlerle üretmeye başlamıştır. Bu kimyasal elementlerin toprağa verdiği en büyük zarar toprakta  bulunan mikroorganizmal yaşamı öldürmesidir. 

Solucanlar doğal olmayan -suni – kimyasal herhangi bir madde ile teması halinde ölmektedir. Tarım arazilerinde orantısız oranlarda uygulanan kimyasal gübreler, ilaçlar solucanları yaşayamaz hale getirmiştir. Artık topraklarda solucana rastlanmamasının sebebi bu kimyasal uygulamalardır. Sadece tarım arazileri değil, tüm yerleşim birimlerinde suya atılan klor, sineklerle mücadele için kullanılan ilaçlar sebebiyle artık şehirlerde de solucan kalmamış durumdadır.

Bu sebeple solucanların toprağa ve bitkiye sağladığı faydaları tekrar kazandırabilmek için tüm dünyada solucan gübresi üretim tesisleri kurularak, topraklarımızda yaşam imkanı bulamayan bu mucize canlıları uygun ortamlarda besleyerek, gübrelerinin tekrar toprakla buluşması sağlanabilmektedir. 

Ekosol Tarım A.Ş. Türkiye’de ilk solucan gübresi üretimine başlayan, TC tarım Bakanlığı ve üniversiteler nezdinde yaptığı çalışmalar neticesinde ilk Solucan Gübresi üretim ve satış lisansı alan kuruluştur. 

Kurulduğu 2002 yılından bu yana sadece Solucan Gübresi üreticiliği yapan Ekosol Tarım ve Hayvancılık A.Ş. sahip olduğu Eisenia Foetida Kırmızı Kaliforniya Solucan sayısı ve üretim kapasitesi ile Türkiye’nin Solucan Gübresi üretiminde en yüksek kapasiteye sahip kuruluşudur. 

Üretimde süreklilik esasına dayanan EkosolFarm  Organik %100 Solucan Gübresi üretim modeli çerçevesinde 2002 yılından bu yana üretilen her ürününde sabit içerik değerleri taşımaktadır.

Bu sayede Türk çiftçisi EkosolFarm  Organik %100 Solucan Gübresi’ni kullandığı tüm dönemlerde aynı güçlü etkiyi yakalayabilmektedir.

EkosolFarm Solucan Gübresi

EkosolFarm  Organik Katı Solucan Gübresi ve EkosolFarm Organik Sıvı Solucan Gübresi ürünlerinin tüm Ar-Ge çalışmalarını kendi bünyesinde bulunan mühendisleri ve danışman akademisyenleri ile tamamlamış, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı‘nın yetkilendirdiği Ceres Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu tarafından Organik Tarım’ın esaslarına dair yönetmelik çerçevesinde uygunluğu onaylanmış Türkiye’nin ilk Organik Solucan Gübresi‘dir.

Kırmızı Kaliforniya Kültür Solucanlarının dışkılarından elde edilen EkosolFarm Organik %100  Solucan Gübresi özellikle sebze, meyve ve süs bitkilerinin verimini, dayanıklılığını, kalitesini arttırırken, doğal aromasını, nefasetini kazandırır, kök ve kök çevresindeki hastalıklara karşı direnç sağlar.

İşte Mucizenin Tanımı Budur!

Hem mikroorganizmalar, hem enzimler, hem bitki besin elementleri, hem de Sölom Sıvısı sayesinde;
toprağı organik maddece zenginleştiren, Ph dengesini ve toprağın biyolojik yapısını düzenleyen, fiziksel yapısını iyileştiren EkosolFarm  Organik %100 Solucan Gübresi sayesinde dirençli, kaliteli ürünler elde edilir.

Solucan Gübresi EkosolFarm

EkosolFarm %100 Solucan Gübresi ile Kalite ve Verimlilik

EkosolFarm Organik %100 Solucan Gübresi tüm bitkilerde kullanılabilir. Kalitede ve ürün miktarında artış erkencilik sağlar.  Kaliteli, bol ve dirençli bir ürün almak için önce kökün sağlıklı olması gerekir. EkosolFarm  Organik %100 Solucan Gübresi bitkinin kök yani vejetatif organ gelişimini arttırır, güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.

Kimyevi gübre kullanmak zorunda olan çiftçiler, solucan gübresini düzenli kullanmaları halinde toprakta organik madde miktarı artacağından daha az kimyevi gübre kullanım ihtiyacı duyarlar.

Ekosolfarm Organik %100 Solucan Gübresi®  gübresindeki enzimlerin zararlılara karşı baskılayıcı tutumu nedeni ile toprakta yararlı bakteri ve mikroorganizmalarda artış gözlenir.

Ekosolfarm  Organik %100 Solucan Gübresi® toprağın organik madde muhtevasını arttırdığından toprağın tekstrünü iyileştirir. 

Azot, fosfor, potasyum gibi bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır. 

EkosolFarm Organik %100 Solucan Gübresi toprağın su tutma kapasitesini arttırır, toprakta uzun süre kalır ve beslemeye devam eder. Bu da çiftçimiz için daha az gübre kullanmaya ihtiyaç duyacaktır demektir.

Tüm bunların sonucu olarak kaliteli ürün, erkencilik, gerçek aroma, dayanıklılık, direnç, kök gelişimi, toprakta sağlık ve direnç sağlayan bu gübre bu özellikleri nedeni ile yeniçağ gübresi olarak bu ismi hak etmiştir.

EkosolFarm  Organik %100 Solucan Gübresi Faydaları;

Ayrım gözetmeksizin her türlü tarım kültüründe uygulanır.

● Bitkide direnç, hızlı büyüme ve gelişme, üründe erkencilik sağlar.

● Topraktaki Organik Madde miktarını arttırır.

● Verim artışı sağlar.

● Dona karşı bitki ve köklerinde direnç sağlar.

● Bitkide kök gelişimini hızlandırır. Saçaklanmayı arttırır. Kökün güçlü olmasını sağlar.

● Solucanların kendilerini korumak için salgıladıkları ve gübreye geçirdikleri Sölom Sıvısı sayesinde bitki, kök hastalıklarına karşı direnç sağlar.

● Solucanların sindirim sisteminde bulunan çok sayıdaki mikroorganizma, topraktaki zararlı bakterilerle rekabet eder ve onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır

● İçeriğindeki bitki besin maddeleri, makro ve mikro elementler, suda yavaş çözülerek bitkilerin uzun süre beslenmesini sağlar, gübreleme ihtiyacı zamanla azalır.

● Topraktaki mikroorganizma faaliyeti hızlanır.

● Toprağın su tutma kapasitesi artar. Su stresini minimuma indirir.

● Toprağın Ph’ını düzenler. Bitki tarafından kullanılamayan Fosfor, Potasyum, Demir vb. bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır.

● Yabancı ot tohumu içermez.

● %100 gerçek nefaset, lezzet ve aromaya sahip ürün yetiştirilmesini sağlar.

√ Özellikle kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar. Bu sayede kimyevi gübre kullanım ihtiyacı zaman içerisinde azalır.

● Asitli, kumlu toprakların parçacıklarını birbirlerine bağladığı gibi ağır killi topraklarda parça bağlılığını gevşeterek gözenekli yapıyı arttırır.

● Toprakların bitki gelişimi için daha uygun bir yapı kazandırmaktadır.

● %100 Organiktir. %100 ekolojik ve non-toksiktir. Bu gübre ile yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz.Kokusuzdur. Suyu, havayı ve toprağı kirletmez.

● İçerisinde başka bir katkı maddesi mevcut değildir.

 

EKOSOLFARM SOLUCAN GÜBRESİ KULLANIM ŞEKİL, ZAMAN VE MİKTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

İzinlerimiz, Lisanlarımız, Sertifikalarımız

Tüm dünyada insan, hayvan ve bitkilerin besin maddelerinin satışında belirli üretim, paketleme ve dağıtım koşulları vardır. Aynı insan veya hayvan tüketimi amaçlı gıdalarda olduğu gibi, bitki besinlerinin de üretimi, paketlenmesi ve dağıtımı belirli koşullara bağlıdır. 

Bu sebeple ilgili yönetmelikler gereği tüm Bitki Besin ürünlerinin ambalaj, broşür, web sitesi vb tüm mecralarda bakanlık tescil, lisans ve sertifika bilgilerinin beyan edilmesi yasal zorunluluktur.

Müşterilerimizin Bitki Besleme ürünleri satın alırken mutlaka bakanlık tescil ve lisans numaralarının kontrolünün sağlanması konusunda uyarmak isteriz.

 
Organik Tarim Logo   EkosolFarm Solucan Gübresi® / EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi® 
(EkosolFarm Worm Castings®) /  (EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer®)
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 29.03.2014 tarihli ve 28956 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereği tescil ve lisans belgesi düzenlenmiştir.
Lisans No: 1304 Tescil No: 11216 / 11217
     
EkosolFarrm tarim-ve-orman-bakanligi   EkosolFarm Solucan Gübresi® / EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi® 
Ekosol Tarım ve Hayvancılık San. Tic. AŞ. tarafından, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı İnsan Tüketimi
Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğine uygun üretilmiştir.
Çalışma İzin Numarası: TR-45-OG-002
     
Ceres GmbH Certification   EkosolFarm Solucan Gübresi® / EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi®
T.C. Gıda ve Tarım Bakanlığınca
 düzenlenen
18 Ağustos 2010 tarihli Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e
uygunluğu, TR-OT-35 yetki numaralı CERES Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından kontrol edilerek sertifikalandırılmıştır.
Sertifika No: TR-OT-35 / İ-678 / 2021 / TR-10255
     
Ceres GmbH Certification   EkosolFarm Worm Castings / EkosolFarm Liquid Worm Fertilizer®
CERES GmbH confirms that EkosolFarm® Vermicompost Fertilizer can be used in
organic farming according the following standarts.
EkosolFarm Vermicompost Fertilizer®  REG. (EC) 889/2008 (ANNEX I) .NOP (§205.105)
     
     

 

 

Solucan Gübresi Terminolojisi

1) Solucan Gübresi / Worm Castings:
Nasıl ki büyükbaş hayvanın yanmış olan dışkısına doğrudan gübre diyorsak, solucanın dışkıladığı maddeye gübre dememiz gerekiyor.
Bu nedenle, doğrudan solucanın dışkıladığı ve içinde başka herhangi bir ayrışmış ek madde olmayan ürüne Solucan Gübresi dememiz gerekir.

 

Solucan Gübresi

2) Solucan Humusu / Vermikompost – Vermicompost:
Solucan gübresinin de (worm casting) içinde bulunduğu genel kompost karışımı. Solucanlar içinde bulundukları sistemde kendilerine verilen tüm atıkları tüketemezler.
Bu nedenle, sistemde bulunan diğer canlıların da tüketimleri sonucu elde edilen son ürün sadece solucan dışkısı olmamakta, içinde diğer ayrışmış maddeler de yer almaktadır.
Bu yüzden, bu üretim biçimyle elde edilen gübreye, solucan humusu, solucan kompostu veya vermikompost denilmesi gerekir. Verm-: solucandan gelen; –kompost: solucan dışı ayrışmış maddelerden gelen anlamında kullanılmaktadır; bu nedenle ikisinin bir arada bulunduğu maddeye vermi-kompost denir. Son yıllarda Türkiyede solucan gübresi yapımı genelde ucuz maliyetlerinden dolayı vermicompost üretimi üzerine artmaktadır.

3)Sıvı Solucan Gübresi / Liquid Worm Fertilizer:
Bu ürün, çeşitli teknolojiler kullanılarak elde edilen ve raf ömrü uzun olan, eğer doğru tekniklerle elde edilmişse çoğunlukla bitkiler için gerekli olan tüm besinleri içeren sabit içerikli bir üründür.
Üretim tekniği ve ürün eldesinin zorluğu ve kıtlığı nedeniyle fiyat olarak katı gübreye göre daha pahalı olabilmektedir.
Bu sıvı gübre iyi kalite katı solucan gübresinin teknolijinin de yardımıyla entegre tesislerde üretilmesiyle elde edilir. Muhtemelen içerikteki bakterileri dorment halde tutmak için çeşitli koruyucu maddeler içerdiği için raf ömrü daha uzundur.

4) Solucan Humusu Çayı / Vermicompost Tea: Bu kavram, 2 nolu üründen elde edilen ve humusun su içine daldırılmasıyla ve havalandırılmasıyla temin edilen sıvı gübreyi karşılamaktadır.
Bu çayın içinde saf solucan gübresinin yanısıra diğer canlılar tarafından ayrıştırılmış ve hatta henüz tam olarak ayrışmamış maddeler de yer aldığı için elde edilen ürün hemen kullanılmalıdır.
Çok uzun süre dayanmaz. Daha dikkatli olarak kullanılması gereken bir üründür.

5) Sızıntı suyu / Leachate: İşte en çok tartışılan ve karıştırılan tanımlama budur. Kimisi, vermikompost üretimi esnasında sistemden süzülen suya (sızıntı suyu: leachate) sıvı gübre demektedir. Oysa bu yanlıştır.
Bu ürünün adı sızıntı suyudur (leachate) çeşitli tehlikeler de içermektedir.
Örneğin, sadece solucanların sölom sıvısı ve solucan gübresinden süzülen besleyici sıvıyı içermez, aynı zamanda henüz kompostlaması tamamlanmamış atıklardan gelen sıvıyı da içerir. Bu da tekdüze bir ürün elde edilememei anlamına gelir ve ayrışmamış atıklardan gelen sıvı ham olduğu için zararlı bakteriler de içerebilir.
Dikkatli kullanılması gereken bir üründür. Eğer daha önce yeterince havalandırılmış ise kapalı bir kapta daha uzun süre dayanabilir.

6) Solucan suyu / Vermiwash:
Bu ürün ise solucan humusu çayına benzer bir teknikle üretilen ama ondan daha farklı bir ürün olan sıvı gübredir.
Bu ürün yararlı besin maddelerininden çok solucanların sölom sıvısını elde edilmesi esasına dayanır.
Uygulamada daha çok yaprak gübresi olarak ve bitki hastalıkları baskılayıcısı olarak kullanılır. Bu teknik genel anlamda en az kullanılan ve en az bilinen tekniktir. Solucan humusu çayı üretiminde olduğu gibi havalandırma yapılmadığı için elde edilen ürün daha uzun bir raf ömrüne sahiptir. Kullanımı daha güvenlidir.

 

Scroll to Top
WhatsApp WhatsApp