SIVI SOLUCAN GÜBRESİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ülkemizde her geçen gün solucan gübresine olan ilgi artmakta.  En başta çiftçimizin Solucan Gübresi’nin faydaları ve sağladığı avantajların farkında olması, Solucan Gübresi algısının artmasına ve yaygılşamasına sebep olmakta.
Diğer yandan da artan talebe karşı bir çok irili ufaklı yatırımcı Solucan Gübresi üretim tesisi kurmak için girişimlerde bulunmakta.
Bunun sonucu olarak da, bir çok yeni marka sektöre Solucan Gübresi adıyla satışa sunulmakta.

Bu durumda artık ülkemizde -ne mutlu ki- artık SOLUCAN GÜBRESİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? başlığıyla bir yazı yazacak günlere geldik.

Ekosol Tarım ve Hayvancılık A.Ş. olarak 2005 yılından bu yana Ekosol markasının değil asıl Solucan Gübresi‘nin  bir marka olarak bilinirliğini arttırmak için bir çok çalışmada bulunduk.

Ekosol Tarım olarak, sektörün Solucan Gübresi üretiminde, dağıtılmasında ve pazarlanmasında kurumsal çalışan öncü şirket olmak, hem çiftçimize hem de bu sektöre girmek isteyen herkese yol göstererek misyonumuzu devam ettirdiğimiz bu günlerde, artık sayısız türkçe kaynak arasında, özellikle çiftçimizin Solucan Gübresi’ni alırken nelere dikkat edilmesine dikkat çekmek, hem tüketicimiz hem de üreticimiz nezdinde çok faydalı olacağı inancındayız.

Daha önceki blog yazılarımızda da sözünü ettiğimiz gibi, Solucan Gübresi ürünleri için tüm dünyada artık aynı terminoloji kullanılmakta.

Katı Solucan Gübresi (Worm Castings)

Çoğunlukla Einsenia Foetida solucanlarına %75 büyük baş hayvan gübresi ve %25 oranında organik atık karışımının mama olarak verilmesi sonucu, solucanlardan elde edilen organik gübreye diyoruz. Dünya literatüründe Worm Casting, Vermicast olarak anılır ve granül %100 Solucan Gübresidir.
Worm Casting yani %100 Solucan Gübresi  üretim biçiminin standart ve kaliteli olması ve de zararlı mikroorganizmalardan ve bakterilerden ari olabilmesi için, birinci koşul yerden bağımsız sistemlerde üretiliyor olması, yığın şeklinde üretilmemesi, mamanın azar azar verilmemesi ve solucanların verilen mamayı %100 sindirim sisteminden geçirildiğinden emin olunması gerekmektedir.

Sıvı Solucan Gübresi (Liquid Worm Fertilizer)

Katı (Granül) formda Solucan Gübresi’nin modern sulama yöntemleriyle bitki ile buluşturulması için özel prosesler kullanılarak Sıvı forma dönüştürülmüş halidir.  Solucan Gübresi muhteviyatında bulunan sayısız enzim, sölom sıvısı, bakteriler vs.’yi herhangi bir kayba uğratmadan, damlama veya yapraktan sulama ile gübrelenen tarım arazilerinde kullanımı ve raf ömrü olan Solucan Gübresi türüdür.

Sıvı Solucan Çayı (Vermicompost Tea –Vermiwash)

Solucan Gübresi üretimi sırasında, solucan gübresi yataklarından sızan suya verilen genel isim. Her geçen gün evlerde artan sayıda kullanılan, Evsel Organik Atıklar geri dönüşüm ünitesi KompostBox‘ların musluklarında da alınabilen, 1/10 oranında suyla karıştırılarak amatör yetiştiricilerin kullandığı, raf ömrü olmayan ve işletmelerde solucan maması olarak kullanılan büyükbaş hayvan gübresinden sızdığı için yüksek oranda patojen vs. barındırma riski olan Solucan Gübresi çeşidi.
Özellikle Sıvı Solucan Gübresi ve Sıvı Solucan Çayı ticari olarak satışa sunuldukları için her iki sıvı formda Solucan Gübresi’ni bir tablo ile karşılaştırmak gerekli.

SIVI SOLUCAN GÜBRESİ SIVI SOLUCAN ÇAYI
 KATI SOLUCAN GÜBRESİ’nden elde edilir. KATI SOLUCAN GÜBRESİ üretiminde sızan sudan elde edilir.
Solucan Gübresi’nin tüm elementlerine sahiptir. Solucan Gübresi’nin çok az bir kısım elementlerine sahiptir.
Doğru proses edildiğinde sulama sistemlerinde tıkanıklığa sebep olmaz.  Üretim çıktısı olduğu için doğru proses edilse dahi sulama sistemlerini tıkamama garantisi verilemez.
 Minimum 6 Ay raf ömrü vardır.  Raf ömrü yoktur, hemen toprağa uygulanması gerekmektedir.
 Olası patajenlere karşı pastorize edilmiştir.  Pastorize edilememektedir.

Solucan Gübresi

Kullanım Miktarları ve Öneriler

Solucan Gübresi  ve Fiyatları için Tıklayınız.
Soluca Gübresi Satış EkosolShop
               Solucan Gübresi Satış EkosolShop

Daha Fazlası için tıklayınız:
Kırmızı Kaliforniya Solucanı / Eisenia Foetida
Solucan Gübresi Hakkında Bilgiler
Solucan Gübresi Satışı
EkosolFarm Ürünler
Solucan Gübresi Üretim Ünitesi
Belgelerimiz

Yorum bırakın

Scroll to Top
WhatsApp WhatsApp