solucan gübresi patlıcan

Patlıcan Yetiştiriciliği ve Meyve Ağaçlarında Solucan Gübresi Uygulama

Patlıcan Yetiştiriciliği ve Meyve Ağaçlarında Solucan Gübresi Uygulaması

09.02.2018

Merhabalar Burçin hanım.
Araştırmalarıma göre organik solucan gübresi üretiminde firmanızın Türkiye’nin en önde gelen firması olduğu kanaatindeyim.

patlıcan yetiştiriciliği

Aydın bölgesinde ihracatçı firmaya oymalık karnaz türü patlıcan yetiştirmekteyim. Ayrıca portakal Zeytin ve nar yetiştirmekteyim.

 

Solucan gübresini daha yeni duymuş bulunmaktayım, sizin gibi Türkiye’nin en uzman firmasından patlıcan yetiştiriciliği, zeytin, portakal ve nar ağaçlarına nasıl uygulama yapmam gerektiği hususunda bilgi edinmek isterim, topraktan ve yapraktan nasıl uygulanacağı hususunda bu email adresinden bilgilendirirseniz sevinirim.

Teşekkür eder,

Başarılarınızın devamını dilerim..

Mustafa Tunay.

 

Ekosol’ün Cevabı;

Sayın Mustafa Tunay Merhaba;
Öncelikle Firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

 

Kaç dekarda bahsini geçirdiğiniz ürünleri yetiştirdiğinizi bilemediğim için tam olarak toplam kullanım miktarı ile ilgili bilgi veremeyeceğim.
Ancak Ekosol%100 Solucan gübremizin faydaları ve genel kullanım miktar ve uygulama şekilleri ile ilgili sizleri aşağıdaki bilgiler ışığında aydınlatmaya çalıştım.

Patlıcan  Yetiştiriciliği EkosolFarm Katı ve Sıvı Solucan Gübresi uygulaması
patlican yetiştiriciliği

Çeşidiniz bakımından ekimini yaptığınız patlıcan tek yıllık mı çok yıllık mı bilemiyorum. tohumdan mı yoksa fideden mi onu da bilemiyorum ama…

 

 

Patlıcan sıcak soğuk etkilerine hassas olan ve ağır killi toprakları sevmeyen bir türdür. Topraktan yüksek oranda bitki besin elementi kaldırır. Patlıcan yetiştiriciliği için hangi tür ile ekim nöbeti yapıyorsunuz bilemiyorum. Ama patlıcan yetiştiriciliği yüksek oranda bitki besin elementine ve disiplinli iklim şartları ister. Düşük sıcaklıklarda ani ölüm yaşayabileceğiniz bir bitki türüdür.

Dolayısı ile patlıcan yetiştiriciliği’nde tutum, dayanım, kök saçaklanması ve dona karşı direnç sağlamak için kökün Katı formda EkosolFarm Solucan Gübresi ile buluşturulması önem arz etmektedir.

 

EkosolFarm Katı Solucan Gübresi

 

1- Sıra üzerine tohum veya fide yastıklarına ortalama bitki başı 20 gr. Katı EkosolFarm Solucan Gübresi gelecek şekilde uygulanmalıdır.
Organik olduğundan asla yakma yapmayacağından rahatlıkla kullanabilirsiniz.

 

Ekosol, Sıvı Solucan Gübresi, EkosolFarm2- Dikimden sonra ilk can suyundan sonra 20 gün sulama yapılmamalıdır.
Damlama sulamadan gübreleme bekleme süresinden sonraki ilk sulamada dekara 1 lt olmak üzere verilir.

3-Çiçek oluşum döneminde dekara 350 cc. düşecek şekilde yaprak gübrelemesi yapılmalıdır.

4- Meyve oluşum döneminde yine dekara 1 lt. düşecek şekilde damlama sulamadanuygulanmalı

5- Parlaklık, doluluk, içinde 20 gün sonra yapraktan tekrar edilmelidir.

Patlıcan yetiştiriciliği dışında,

Dikim Yapılacak ve Dikili olan Portakal , Zeytin ve Nar için Katı ve Sıvı EkosolFarm Solucan Gübresi Uygulama Şekilleri aşağıdaki gibidir.

agaclarda solucan gübresi uygulamaVar olan ve yeni kurulacak plantasyonlarınız için Katı Formda EkosoFarm Solucan Gübresine ilişkin genel bilgilendirme aşağıda belirtilmiştir.

 

Granül Formda EkosolFarm Solucan Gübresinin bitki kökleri ile buluşturmanın fayda Unsurları:

Solucan gübresinin Katı formu içerisinde; Organik Madde, bitki gelişimine büyümesine destek veren enzimler, Doğal büyüme hormonu, Azoto bakteriler, mikoriza mantarlar, organik atık kaynaklı Hümik ve Fülvik asit, Sölomic sıvısı ve milyonlarca faydalı mikroorganizma içerir.

Bitki Köküne direk temas ile veya kök bölgesine uygulamalarda, Azot bakterileri havadaki serbest azotu fikse ederek önce nitrat daha sonra nitrit formuna dönüştürerek bitkinin alımına sunarak önemli miktarda azot ihtiyacını karşılarken, mikoriza mantarlarda kök gelişimini ve kök saçaklanmasını hızlandırarak hem tutumu sağlayacak hem bitkiyi güçlendirecek hemde inci dizisi şeklinde köke tutunan mantarlar boşluksuz bir sıvama yapacakları için kök hastalıklarına karşıda önemli bir direnç teşkil edeceklerdir.

Yoğun mikroorganizmal ortam, ortamda doğal bir yaşam oluştururken, mikroorganizmaların birbirlerine sürtünmeleri esnasında oluşan kinetik enerjiden kaynaklı ısı açığa çıkarak kök donması riskini azalttığı da gözlemlenmiştir.

Doğru üretilmiş Solucan Gübresi içerisinde aktif halde bulunan amilaz, kitinaz, selülaz, ksilenaz, sellobiaz, endoglukanaz, asit fosfataz, alkalin fosfataz ve nitrat redüktaz enzimleri ile bitkinin enerji ihtiyacını destekler ve biyo etkileri hızlandırırken kitin içeren zararlılara karşı da doğal bir mücadele sağlamaktadır.

Katı Form Uygulamalarında beklentilerimiz:

Ana kök yapısını güçlendirmek, saçaklanmayı ve bitki gövde kalınlığını arttırmak, gelişimini hızlandırmak, meyve, baş, tutum ve kalitesini arttırmak, verim artışını desteklemek önceliklerimizdir.

1- Dikim esnasında Fidan çukuruna uygulama:
Fidan yaşı çeşit ve türüne bağlı olarak, her bir fidan çukuruna kök ile temas edecek şekilde 1,5 Kg. – 3 Kg. arasında uygulama:

Yeni dikimi yapılacak fidanlarınız için açılan fidan çukurunun dibine aşı bölgesi dışarıda kalacak şekilde ayarlanarak, saçak köklerin bütünü ile gübreye temas edeceği şekilde verilecek miktarın yarısını kökün altı ve üstü ile buluşturularak uygulanır.

Kenara ayrılan toprağın 2/3 ü kalan Gübre ile karıştırılarak fidan çukuru doldurulur. Kenarda kalan toprak ile fidan çukuru kapatılmalı faydalı mikroorganizmaların ve bakterilerin güneş ve rüzgarla teması kesilmeli ve ortam nemlendirilmelidir.

2- Dikili ağaçlarda uygulama :

Var olan dikili ağaçlarınızda yaprak iz düşümü, kılcal kök gelişim bölgesi veya gölge çapı= kg. olacak şekilde ağaç başı düşecek gübre miktarı hesap edilmelidir.

Ağaç başına düşen miktarda gübre, yaprak iz düşümüne, 15 cm. en – 15 cm. derinlikte açılacak çember şeklinde ki alana veya ağaçların budama öncesi yaprak iz düşümlerinin 15 cm açığından çizi şeklinde kaz ayağı ile yine toprak altında kalacak şekilde uygulanmalıdır.

Açılan düz veya çember şeklindeki alan için hesaplanan miktardaki gübre doğru ölçü ise toprak görünmeyecek kadar toprağı kapatacaktır.

Gübre uygulanan alan üzeri yeniden toprakla kapatılıp nemlendirilmelidir.

Solucan Gübremizin içerisindeki faydalı mikroorganizmaların, Azotu Fikse eden Bakterilerin, Fosfat Bakterilerinin ve mikoriza mantarların güneş ve hava ile direk temasını kesilmelidir..

3- Sebze Grubu:

Fide dikimlerinden önce dikim hazırlığında fide başı 30 gr. düşecek şekilde sıra üzerine veya fide çukurlarına uygulanır. Ortalama 75 ile 100 kg./dekar ölçüsü yeterli olacaktır.

Şahit alan bırakmak bizler için önemli. Böylelikle EkosolFarm Solucan Gübresinin yarattığı faydayı kontrol alanı ile karşılaştırarak daha net görür ve sürdürülebilir bir ticari alışverişi başlatmış oluruz.

✴ Sıvı Formda EkosolFarm Solucan Gübresi’nin (Liquid Worm Fertilizer) fayda unsurları;

Sıvı gübreler katı gübrelere nazaran daha serum etkili ve kısa sürede kendini gösteren toprakta kalıcılığı katı forma göre daha düşük olan uzun süreli etkiye sahip olmayan uygulamalardır.

Toprak islahından daha ziyade uygulanan bitkinin tonaj ve kalitesine çalışır. Her sezon uygulanması gerekir.

Yukarıda katı formdaki solucan gübresi için saydığımız tüm olumlu etkiler sıvı gübremiz içinde geçerlidir. Katı formdaki EkosolFarm Solucan Gübremiz teknolojik sistemleri kullanarak sıvı forma dönüştürülmekte ve konsantre edilmektedir.

Faydalı mikroorganizmalar, yaprak ayasında faaliyet göstererek alan genişlemesine sebep olmakta ve geniş alana sahip olan bitkinin fotosentez alanı genişlemektedir.

Aynı zamanda Solucan Gübremizin içeriğindeki Kitinaz enzimi kafadan bacaklı zararlıların üzerlerindeki Kitini parçalamak sureti ile sinek, kırmızı örümcek vs gibi zararlıların bitkiye vereceği zararı doğal yollarla minimize etmektedir.

Damlama sulama sisteminden veya ilaçlama tankınızla köke topraktan Sıvı formda EkosolFarm Solucan Gübresi uygulaması:

Sıvı gübre uygulaması damlama sulama sisteminden ve tanktan fidelerinizin ikinci sulamasında bitki türüne göre
dekara 1 Lt. – 1,5 Lt. düşecek şekilde ilk uygulama yapılmalı

2. uygulama yapraktan dekara 350 cc. düşecek şekilde 3. uygulama yine topraktan 4. uygulama yine yapraktan olacak şekilde dozaj arttırılarak uygulanmalıdır.

Yaprak gübresi olarak uygulama :

Endüstriyel bitkilerde tohum faaliyeti arttırmak ve sağlığını korumak amacı ile tohum toprakla buluştuktan hemen sonra dekara 350 cc. düşecek şekilde uygulanmalıdır.

Bitkilerin yaprak sayıları gübre alımı için uygun sayıya ulaştığında yapraktan uygulama yine dekara 350 cc. düşecek şekilde uygulanmalı, başlamalı ve dekara ortalama 350 – 400 cc. düşecek şekilde 15 -20 şer gün ara ile 3 kez tekrar edilmelidir.

 

EkosolFarm Solucan Gübresi Kullanım Miktarları ile ilgili aşağıdaki linkimizi incelemeniz tavsiye ederim.

Kullanım Miktarları ve Öneriler

 

 

Solucan Gübresi  ve Fiyatları için Tıklayınız.

ekosolshop solucan gubresi satis
     Solucan Gübresi Satış EkosolShop

Daha Fazlası için tıklayınız:
Solucan Gübresi Hakkında Tüm Sorular
Kırmızı Kaliforniya Solucanı / Eisenia Foetida
Solucan Gübresi Hakkında Bilgiler
Solucan Gübresi Satışı
EkosolFarm Ürünler
Solucan Gübresi Üretim Ünitesi
Belgelerimiz

Ekosol ve EkosolFarm Organik Solucan Gübresi®ne göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Ekosol Tarım A.Ş. Müşteri Hizmetleri

 

Ekosol Tarım ve Hayvancılık A.Ş.

Tel  : 0236 606 06 10 / 0236 364 15 15

Fax : 0236 364 16 16

www.ekosol.com.tr

shop.ekosol.com.tr

Scroll to Top
WhatsApp WhatsApp