AgraGron FamAgro Katı Organik Gübre

AgraGron FamAgro Organik Gubre

AgraGron FamAgro (Fermented Animal Manure) Katı Organik Gübre

Toprağı, sağlıklı bir şekilde organik maddece zenginleştirir, havalanmasını sağlar.

Toprağın fiziksel ve biyolojik yapısını düzenleyerek sürdürülebilir üretim yapılmasını destekler.

AgraGron Fermente Hayvan Gübresi (FAM) AB FAM standartlarına uygun olarak üretilmektedir. 

AgraGron FamAgro Organik Gübre sahip olduğu içerik değerleri sayesinde, organik maddece fakir toprakların iyileştirilmesinde, faydalı mikroorganizmaların ve faydalı bakterilerin yaşaması ve çoğalması için ortam yaratır.

AgraGron FamAgro Organik Gübre toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerini iyileştirir ve bitkileri sürekli besleyerek sağlıklı ve dengeli gelişmesini sağlar. 

AgraGron FamAgro Organik Gübre AB standartlarında hijyenize edilmiş, patojenlerinden ve yabancı ot tohumlarından arındırılmış, Karbon/Azot – C/N oranı ve besin maddesi oranı dengelenmiş bir organik gübredir.

Yabancı ot tohumu içermez.

DOĞRU FERMENTASYON PROSESLERİ İLE ÜRETİLMİŞ ÇİFTLİK GÜBRESİ NEDİR?

Büyükbaş hayvan çiftliklerinde hayvanlara verilen antibiyotikler, ilaçlar, hormonlar dışkılarında çok zaralı kalıntılar bırakmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, lisans sahibi işletmeler, özellikle hastalıklı hayvanlar için bulundurdukları revirlerindeki gübre çıktılarını ayrı proseslerle bertaraf etme zorunlulukları bulunmaktadır.

Bitki besini amaçlı, gübre üretiminde kullanılacak hayvan dışkılarının, mutlaka ruhsat ve lisans sahibi hayvan çiftliklerinden temin edilmesi şarttır.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN DIŞKISI NASIL FERMENTE EDİLİR?

Sürekli bir akış sistemi ile kurutma tamburlarına alınan katı haldeki büyükbaş hayvan dışkısı, döner kurutucularda sürekli harmanlanarak, sıcak havayla teması sağlanıp, kuruma ve ısıl işleme tabi tutulur.

En az 7 metrelik havalandırma kulesinde, anaerobik bakterilerin faaliyetini tamamen durdurmak amacıyla aşamalı olarak havalandırılır. 

Hayvan dışkısında mevcut yabancı ot, toprak ve patojenlerden arındırılırken, gübre içerisinde yer alan faydalı değerleri maksimum seviyeye çıkartacak süreler ve aşamalardan geçer. 

Tüm proses standartlara uygun şekilde kayıt altına alınarak otomasyon ile takip edilebilmektedir.

25 kg. çuval paketlerde satışa sunulmaktadır.

AGRAGRON FAMAGRO 25 KG
AGRAGRON FAMAGRO 25 KG

ÇİFTLİK GÜBRELERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

DOĞRU FERMENTASYON PROSESLERİ İLE ÜRETİLMİŞ ÇİFTLİK GÜBRESİ NEDİR?

Büyükbaş hayvan çiftliklerinde hayvanlara verilen antibiyotikler, ilaçlar, hormonlar dışkılarında çok zaralı kalıntılar bırakmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, lisans sahibi işletmeler, özellikle hastalıklı hayvanlar için bulundurdukları revirlerindeki gübre çıktılarını ayrı proseslerle bertaraf etme zorunlulukları bulunmaktadır.

Bitki besini amaçlı, gübre üretiminde kullanılacak hayvan dışkılarının, mutlaka ruhsat ve lisans sahibi hayvan çiftliklerinden temin edilmesi şarttır.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN DIŞKISI NASIL FERMENTE EDİLİR?

Sürekli bir akış sistemi ile kurutma tamburlarına alınan katı haldeki büyükbaş hayvan dışkısı, döner kurutucularda sürekli harmanlanarak, sıcak havayla teması sağlanıp, kuruma ve ısıl işleme tabi tutulur.

En az 7 metrelik havalandırma kulesinde, anaerobik bakterilerin faaliyetini tamamen durdurmak amacıyla aşamalı olarak havalandırılır. 

Hayvan dışkısında mevcut yabancı ot, toprak ve patojenlerden arındırılırken, gübre içerisinde yer alan faydalı değerleri maksimum seviyeye çıkartacak süreler ve aşamalardan geçer. 

Tüm proses standartlara uygun şekilde kayıt altına alınarak otomasyon ile takip edilebilmektedir.

YANMIŞ HAYVAN GÜBRESİ DİYE ADLANDIRILAN VE DOĞRU, KONTROLLÜ PROSESLERLE

FERMENTE EDİLMEMİŞ GÜBRENİN ZARARLARI NEDİR?

UZUN SÜRE YIĞIN HALİNDE BEKLEYEN GÜBRE, DOĞRU FERMENTE EDİLMİŞ GÜBRE OLMAYABİLİR.

  • 6 ay boyunca her 15-20 günde bir sulanması, alt üst edilmesi veya havalandırılması halinde bile %100 fermente olmayabilir. 
  • Gübre doğru koşullarda hijyenize ve fermente edilmemesi halinde, fidan çukurlarında dip kurtlarının yuvası haline gelebilir.
  • Doğru fermentasyon süreci ile üretilmemiş çiftlik gübreleri, yabancı ot tohumlarını da beraberinde getireceğinden, bu ot tipleri ile pahalı ilaçlarla kimyasal mücadele gerektirecektir. Kullanılan bu kimyasallar topraktaki mikrobiyal yapıyı bozacaktır. 
  • İçerisinde bir çok zararlı patojen bulundurur. Bu patojenler toprak kökenli kök hastalıklarına sebebiyet verir. Bu hastalıklarla mücadele, pahalı zirai ilaçların kullanılması ile mümkündür. Topraktaki mikrobiyal yapıyı bozar. 
  • Doğru fermentasyon süreci ile üretilmemiş çiftlik gübreleri, içerdiği amonyak ve üre gibi bileşikler ile tuzluluğa neden olur. Tuzluluk kılcal kök gelişimini engelleyeceği gibi, toprakta kaymak tabakası oluşmasına sebep olur ve toprak yapısını bozar. 

İçerdiği koku sineklenmeye sebep olacağı gibi, meyve aromasına da intikal ederek aromayı bozar. 

Doğru fermentasyon süreci ile üretilmemiş çiftlik gübreleri, tam fermente olmadığı için fermantasyonuna toprakta devam eder. Bu ayrışma esnasında zararlı toksik bileşikler açığa çıkartacağından bitkiye ve cevreye zarar verir. Bunun yanı sıra topraktaki azot, çalışan mikroorganizmalar yolu ile kaybolur. 

Ayrışma ve çözünme toprakta devam edeceğinden toprak strüktürü zayıflar ve su tutma kapasitesini düşürür. 

İŞLENMİŞ, FERMENTE EDİLMEMİŞ HAYVAN GÜBRESİ, GÜBRE OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Elbetteki Hayır.

İşlenmemiş, fermentasyon sürecine girmemiş Hayvan Gübresinde;

Besin maddeleri arasındaki oran dengeli değildir.

Özellikle karbon /azot oranı istenen seviyede değildir.

Fazla miktarda Nitrat Azotu (NO3-N) içerebilir ve yeni kılcal köklerde yakma yapabilir.

Salmonella, E coli, Brusella gibi insana da zararlı bakterilerin yanı sıra Fusarium, Rhizoctonia Solani, Verticilium gibi ciddi bitki kök hastalıklarına sebep olabilecek toprak patojenleri getirerek, bitkilerde hastalıklarına sebep olabilir.

İşlenmemiş, fermentasyon sürecine girmemiş Hayvan Gübresinin Avantajları

Herhangi bir işlem görmediği için ucuzdur.

Heryerden bulunabileceğinden, kolay ulaşılabilirdir

Uygulama Miktarı:

Bahçelerde, ortalama 50 m2’ye 25 kg serpme şeklinde atılır, sulanarak yayılması sağlanır.

Tarımsal arazilerde, toprağın organik madde miktarına bağlı olarak dönüme 700 kg ile 3.000 kg arasında uygulanmalıdır.

Minimum Garanti Edilen İçerik Değerleri:

  • Organik Madde %65 
  • Toplam azot %1
  • pH 7-8
  • Maksimum EC (dS/m): 3
  • Humik Fulvik : %25
Scroll to Top
WhatsApp WhatsApp