AgraGron BioHumagro

AgraGron BioHumagro Hümik Fülvik Asit

Toprak Düzenleyici Bahçe / Tarla / Örtü Altı

Hümik ve fülvik asit esaslı organik madde kaynağıdır.

Üretimde Kullanılan Hammadde: Leonardit

Hümik ve fülvik asitler, toprak ve bitkiler için yaşamsal öneme sahip besin maddelerini, vitaminleri ve iz elementleri doğal (organik) formda içeren en mükemmel maddelerdir.

AgraGron BioHumagro Hümik Fülvik Asit toprağın kalitesini ve verimliliğini (kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini) iyileştiren “toprak düzenleyici-ıslah edici” özel bir üründür.

AgraGron BioHumagro Hümik ve Fülvik Asit;

 • Her tür toprağın, kimyasal ve fiziksel yapısını iyileştirmek, toprağı, organik maddece zenginleştirmek,   
 • Her tür bitkinin kök gelişimini hızlandırmak, kuvvetlendirmek için toprağı ıslah etmek, mikroorganizmaların çoğalmasını sağlayacak ortamı hazırlayarak toprakta biyolojik aktiviteyi arttırmak, 
 • Toprakta kalan anız ve atığın kısa sürede çözünmesini ve yarayışlı organik madde haline gelmesini sağlamak, 
 • Toprak pH’ını düzenlemek, 
 • Azot, fosfor, potasyum, demir, çinko, bor, mangan gibi elementlerin bitkiler tarafından kolaylıkla alınmasına yardımcı olmak, 
 • Ağır yapılı (killi) topraklarda sert yapıyı çözerek toprağa yumuşak, kolay islenebilir, havadar ve geçirgen bir yapı kazandırmak, 
 • Köklerin hareket kabiliyetini ve yayılım alanını artırarak bitkinin topraktan faydalanma hacmini en yüksek düzeye çıkarmak, 
 • Hafif yapılı (kumlu) topraklarda, yapıştırıcı özelliği sayesinde kum taneciklerini birbirine bağlayarak kümeleştirmek ve toprağı kıvama getirmek, 
 • Böylece hem toprağın su tutma kabiliyetini arttırmak, hem de bitki besin maddelerinin topraktan hızlı kaybını (yıkanarak uzaklaşmasını) önlemek, 
 • Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engelleyerek çimlenmiş fidelerin engele maruz kalmadan kolaylıkla toprak yüzeyine çıkmasını sağlamak, 
 • Kurak şartlarda bitkinin su stresine girmesini önlemek, toprağın rengini koyulaştırarak daha fazla güneş enerjisi emilimini sağlamak, 
 • Toprakta alınamaz formda bulunan besin elementlerini bitkinin yararlanabileceği forma dönüştürerek, bitkinin besin maddesi alım kapasitesini yükseltmek amacıyla her tür sulama sistemi ile 
 • Hem yapraktan hem damlama sulamadan kullanılabilir özellikte yüksek konsantrasyon ile üretilmiş bir toprak düzenleyicidir.
AgraGron BioHumagro 1 litre
AgraGron BioHumagro 20 litre

Hümik Fülvik Asit Nedir?

Hümik fülvik asit, toprak ve bitkiler için yaşamsal öneme sahip besin maddelerini, vitaminleri ve iz elementleri doğal (organik) formda içeren maddelerdir.

Hümik fülvik asitin tanımı humus kelimesinden gelmektedir. Romalılar humus kelimesini toprağı ifade etmede kullanmıştır.

Humus kelimesi bazı toprak bilimcileri tarafından “toprak organik maddesi” şeklinde de kullanılmıştır.

Bu anlam topraktaki hümik asitleri içeren tüm organik maddeleri kapsamaktadır. Toprak organik madde kavramı genellikle bitki ve hayvan dokuları, toprak biyokütlesi, hümik maddeler ve canlı organizmalar tarafından sentezlenmiş tüm organik maddeleri içermektedir. Hümik asitler kolloidal maddelerdir ve kil gibi hareket etmektedirler

Birçok toprak bilimcisi organik maddenin içerdiği inorganik besin içeriklerini serbest bırakarak toprağın verimliliğini etkilediğini düşünmüştür.

150 yıldan fazla zamandan beri organik kimya hakkında birçok şey öğrenildi.

Günümüzde toprak organik maddelerinin, özellikle hümik asitlerin faydalarının çoğu bilimsel olarak ispatlanmıştır.

Hümik fülvik asitler toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini etkileyerek bitki gelişimine yardımcı olmaktadırlar.

Hümik fülvik asitlerin besleyici fonksiyonları özellikle makro ve mikro besin elementlerinin bitkiye geçişinde ortaya çıkmaktadır.

Hümik fülvik asitlerin biyolojik etkileri ise daha çok mikroorganizmaların aktivitelerini arttırılmasında görülmektedir.

Fiziksel ve kimyasal olarak ise iyi toprak yapısı oluşturmada, toprağa süzme kolaylığı sağlamasında, havalandırmada, nem tutmada, toprağın iyon değişiminde ve toprağın tamponlanmasında hümik asitler önemli roller oynamaktadırlar.

Toprağın bitkiler tarafından kullanışlı hale gelebilmesi için toprağın hümik asit içeriğinin oldukça yüksek olması gerekmektedir.

Fakat hümik fülvik asit etkinliği ve faydaları topraktan toprağa değişmekte olup iklim ve ekim tarihi gibi çevresel şartlara bağlı kalmaktadır.

Teknik Tarımda Hümik Fülvik Asit Kullanımı

Profesyonel tarım arazilerinde kullanılan Hümik ve Fülvik Asitin bitkiye faydaları başlıklar halinde aşağıdaki gibidir:

 • Mahsul verimini ve kalitesini arttırır
 • Farklı azot formları ile bitkiyi destekler.
 • Toprak yapısını ve su tutma kapasitesini artırır.
 • Yararlı toprak mikroorganizmalarını artırır ve uyarır.
 • Toprak katyon değişim kapasitesini (CEC) artırır
 • Gübrelerin etkinliğini arttırır ve besin kayıplarını azaltır.
 • Kök gelişimini destekler.
 • Bitkilerin besin alımını arttırır.
 • Alkali topraklardaki mikro elementler için doğal bir şelatör görevi görür ve bitkiler için besin emilimini artırır.
 • Kuraklık ve / veya pestisit uygulaması ile stresi azaltır
 • Tohum çimlenmesini arttırır.
 • Topraklardaki herbisitlerin ve toksik maddelerin kalıntılarını azaltır.
 • Nitrat sızıntısını önler
 • % 100 azotun bitki için hazır olmasını sağlar.

Hümik Fülvik Asit

MayaGron GmbH Almanya lisansı ile üretilen Pro Serisi Hümik Fülvik Asit Agra|Gron BioHumagro, özel formülü ile diğer ürünlerden ayrışmaktadır.

Agra|Gron BioHumagro’nun başarısı; leonarditin kimyasal ve biyolojik olarak nemlendirilmesinden, biyolojik aktivite ve jeolojik süreçlerinden kaynaklanır. Formülasyonunda çok yüksek oranda hümik ve fulvik asit içeriği sağlar.

Her tür sulama sistemi ile hem yapraktan hem damlama sulamadan kullanılabilir özellikte Yüksek konsantrasyon ile üretilmiş bir toprak düzenleyicidir.

Yapraktan uygulamalarda yaprak gübreleri ile beraber atıldığında gübrelerin yarayışlılığını arttırır, ilaçlarla beraber atılabilir ve 100 lt suya 100 cc katılarak ilaçların etkisinin artmasını sağlar ve bitkinin strese girmesini engeller.

AgraGron BioHumagro Hümik Fülvik Asit;

Toprağın kalitesini ve verimliliğini (kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini) iyileştiren “toprak düzenleyici-ıslah edici” özel bir üründür.

 

Humic Fulvic Acid AGRAGRON BioHumagro 20 Litre

Detaylı Bilgiler:

AgraGron Ürünleri Katalogunu İndirmek için Tıklayınız: AgraGron Products CATALOGUE

Ayrıntılı içerik ve kullanım zaman ve miktarları için: https://ekosol.net/agragron-biohumagro

AgraGron BioHümagro Hümik Fülvik fiyatları için: https://shop.ekosol.com.tr/agragron-biohumagro-humik-fulvik-toprak-duzenleyici

 

AgraGron Biohumagro Kullanım Miktarları AgraGron Biohumagro Kullanım MiktarlarıAgraGron BioHumagro Kullanım Önerileri

TOPRAKTAN UYGULAMA 

1-1,5 Litre / dekar vejetasyon dönemi boyunca her 15-20 günde 1 uygulanır.

YAPRAKTAN UYGULAMA 
500 – 750 ml / 100 Litre su ile vejetasyon dönemi boyuna 2-3 haftada 1 kez uygulanır.

HİDROFONİK YETİŞTİRİCİLİKTE

150 – 300 ml / 100 Litre besin solüsyonuna vejetasyon dönemi boyunca uygulanır.

AgraGron BioHumagro; MayaGron GmbH Almanya lisansı ile üretilmektedir.

YAPRAKTAN UYGULAMA NOTLARI

AgraGron BioHumagro Hümik Fülvic ürünümüz güçlü içerikli bir toprak düzenleyicidir.

Bazı ziraatçiler Hümik Fülvik ürünlerin yapraktan kullanılmasını tavsiye etmektedirler. Bu tavsiye sadece uygulanan kimyasal ilaçların yarayışlığını arttırma amaçlı önerilerdir. Ürünün yapıştırma ve sıvama kapasitesi sebebiyle tavsiye edilmektedir.

Leonardit menşeili Hümik Fülvik ürünler adı üzerinde sadece toprağınızın organik madde miktarını yükselterek, topraktaki mikroorganizmal faaliyeti arttırma amaçlı kullanılan, adından da anlaşılacağı üzere “Toprak Düzenleyici”dir.

Bitki besleyici özelliği çok kısıtlıdır.

Yapraktan kullanımda bitkinin yaprak ve gövde gelişimine katkı sağlayacak bir içeriği yoktur.

Aksine ürün içeriğindeki partikül özgül ağırlığı yüksek olduğu için, yapraktan uygulamalarda, bitkinin gelişim dönemlerinde yaprak gelişimini azaltma riski taşımaktadır.

Bu sebeple gelişmiş tarım ülkelerinde hiç bir surette Toprak Düzenleyiciler için yapraktan uygulama dozları verilmemektedir.

Bunun yerine yapraktan uygulama yaparak bitkinizin gelişimine destek sağlayacağınız sıvı gübre (bitki besleyici) ürünleri uygulamanızı tavsiye ederiz.

Örneğin, üretimini yaptığımız EkosolFarm Organik Sıvı Solucan Gübresi ürünlerimiz güçlü, organik yaprak gübresidir.

Yani bitki besleyicidir.

Ekosolfarm Sıvı Solucan Gübresi ürünlerimiz yapraktan uygulandığında, içeriğindeki tüm besin elementleri ve faydalı mikroorganizmalar ile

bitkinizin yaprak ve gövdesinden beslenerek verim, aroma artışı sağlamaktadır.

Aynı zamanda yaprak hastalıkları ve zararlılara karşı ciddi direnç kazandırmaktadır.

Ekosolfarm Organik Sıvı Solucan Gübresi ürünlerimizi incelemek için EKOSOL mağaza sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

TC Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmelikleri gereği, tarımda kullanılan toprak düzenleyici ve bitki besinleri satışında, mutlaka bakanlık Bitki Besleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ürün tescil ve lisans bilgilerinin ürün ambalaj ve açıklamalarında belirtilmesi gerekmektedir.

Lisans ve tescil belgesi bulunmayan ürünlerin içeriğinde insan ve bitki sağlığı açısından zararlı kimyasalların bulunabileceğine dikkat edilmelidir.

AGRAGRON BIOHOMAGRO YAPRAKTAN UYGULAMA NOTLARI

AgraGron BioHumagro Hümik Fülvik güçlü içerikli bir toprak düzenleyicidir.

Bazı ziraatçiler Hümik Fülvik ürünlerin yapraktan kullanılmasını tavsiye etmektedirler. Bu tavsiye sadece uygulanan kimyasal ilaçların yarayışlığını arttırma amaçlı önerilerdir. Ürünün yapıştırma ve sıvama kapasitesi sebebiyle tavsiye edilmektedir.

Leonardit menşeili Hümik Fülvik vb toprak düzenleyici ürünler adı üzerinde sadece toprağınızın organik madde miktarını yükselterek, topraktaki mikroorganizmal faaliyeti arttırma amaçlı kullanılan, adından da anlaşılacağı üzere sadece “Toprak Düzenleyici”dir.

Bitki besleyici özelliği çok kısıtlıdır.

Yapraktan kullanımda bitkinin yaprak ve gövde gelişimine katkı sağlayacak bir içeriği yoktur.

Aksine ürün içeriğindeki partikül özgül ağırlığı yüksek olduğu için, yapraktan uygulamalarda, bitkinin gelişim dönemlerinde yaprak gelişimini azaltma riski taşımaktadır.

Bu sebeple gelişmiş tarım ülkelerinde hiç bir surette Toprak Düzenleyiciler için yapraktan uygulama dozları verilmemektedir.

Bunun yerine yapraktan uygulama yaparak bitkinizin gelişimine destek sağlayacağınız sıvı gübre (bitki besleyici) ürünleri uygulamanızı tavsiye ederiz.

Örneğin, üretimini yaptığımız EkosolFarm Organik Sıvı Solucan Gübresi ürünlerimiz güçlü, organik yaprak gübresidir.

Yani bitki besleyicidir.

EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi ürünlerimiz yapraktan uygulandığında, içeriğindeki tüm besin elementleri ve faydalı mikroorganizmalar ile

bitkinizin yaprak ve gövdesinden beslenerek verim, aroma artışı sağlamaktadır.

Aynı zamanda yaprak hastalıkları ve zararlılara karşı ciddi direnç kazandırmaktadır.

Ekosolfarm Organik Sıvı Solucan Gübresi ürünlerimizi incelemek için EkosolFarm Ürünler  sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

TC Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmelikleri gereği, tarımda kullanılan toprak düzenleyici ve bitki besinleri satışında, mutlaka bakanlık Bitki Besleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ürün tescil ve lisans bilgilerinin ürün ambalaj ve açıklamalarında belirtilmesi gerekmektedir.

Lisans ve tescil belgesi bulunmayan ürünlerin içeriğinde insan ve bitki sağlığı açısından zararlı kimyasalların bulunabileceğine dikkat edilmelidir.

AgraGron BioHumagro; MayaGron GmbH Almanya lisansı ile üretilmektedir.

 
   

 

AgraGron® BioHumagro Humik Fülvik Asit
(AgraGron Organische Flüssige Humin und Fulvosäuren – Organic Liquid Humic-Fulvic Acid)
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 29.03.2014 tarihli ve 28956 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereği tescil ve lisans belgesi düzenlenmiştir.

Lisans No: 1693 Tescil No: 12337

 

AgraGron® BioHumagro Humik Fülvik Asit
(AgraGron Organische Flüssige Humin und Fulvosäuren – Organic Liquid Humic-Fulvic Acid) 
AgraGron Tarım Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından, 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gzetede yayınlanan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırılmıştır.  İzin Numarası: TR-35-KC-017

AgraGron BioHumagro Tecil 2021

Scroll to Top
WhatsApp WhatsApp