AminAgro Amino Acid

Agra|Gron

AminAgro Bitkisel Menşeili Amino Asit İçerikli Sıvı Organik Gübre 

 

Toprak Düzenleyici Bahçe / Tarla / Örtü Altı

Aminagro Amino Asit,
Yüksek oranda organik madde (humik+fulvik asit) ile birlikte azot içeren bitkisel menşeli amino asit çözeltisidir. Bitkilerin hızlı, sağlıklı ve gür gelişmesini sağlar. 

Çiçeklenmenin düzgün, meyve sayısı ve kalitesinin yüksek olmasını teşvik eder. 

Hasat süresini kısaltır, üründe erkencilik sağlar. 

Sonbahar-kış dönemlerindeki stres koşullarına (olumsuz iklim ve toprak faktörleri) karşı bitkilerin dayanıklılığını artırır.

Agra|Gron AminAgro;

Aminagro Amino Asit, Yüksek oranda organik madde (humik+fulvik asit) ile birlikte azot içeren bitkisel menşeli amino asit çözeltisidir.

Bitkiler ayakta kalabilmek, gelişebilmek, meyve verebilmek için Proteinlerin yapı taşları olarak adlandırılan amino asitlere ihtiyaç duyarlar. Amino Asitler bitkilerin enerji kaynağıdır.

Her tür bitkinin, enerji ihtiyacını karşılamak, döllenmeye yardımcı olmak, meyve oluşumunu hızlandırmak, besin alımlarını desteklemek, bitkilerin sağlıklı ve gür gelişmesini sağlamak, çiçeklenmenin düzgün, meyve kalite ve sayısının yüksek olmasını teşvik etmek, hasat süresini kısaltmak, üründe erkencilik sağlamak, zor koşullar altında strese girmiş bitkiyi yeniden hayata döndürmek, stresten kolaylıkla çıkmalarını sağlamak, bitkilerin dayanıklılığını arttırmak amacı ile üretilmiş Sıvı Organik Gübredir.

 

Bitki zor koşullar altında olduğu (Kuraklık veya çok su verme, çok düşük veya yüksek sıcaklık, dolu, don ve rüzgar zararları, su ve topraktaki tuz oranının yüksek olması (Fitotoksiteler) hastalıkların bitkiye zararları, şaşırtma, budama, uç alma, yaprak alma dönemleri, fenelojik değişiklik zamanları yani  çiçeklenme başlangıcı, meyve oluşum başlangıcı, İlaçlama hassasiyeti  Fitotoksite) dönemlerinde strese girerek stomalarını kapatır, Fotosentezi durur, koşullar normale dönene kadar bitki kendisini korumaya alır. Bu dönemlerde kullanılması halinde bitki üzerindeki stres etkisini azalır bitki stomalarını açar ve faaliyetine geri döner.

Aminagro Amino Asit;

 √ Ağır bünyeli (killi) topraklarda sert yapıyı çözerek toprağa yumuşak, kolay işlenebilir, havadar ve geçirgen bir yapı kazandırır.   

√ Bu özelliği ile bitki kök sistemi gelişimi için elverişli bir ortam hazırlar; kuvvetli ve sağlıklı kök gelişimini teşvik eder, köklerin hareket kabiliyetini ve yayılım alanını artırarak bitkinin topraktan faydalanma hacmini en yüksek düzeye çıkarır.

√ Hafif bünyeli (kumlu) topraklarda, yapıştırıcı özelliği sayesinde kum taneciklerini birbirine bağlayarak kümeleştirir ve toprağı kıvama getirir.

Böylece hem toprağın su tutma kabiliyeti artar, hem de bitki besin maddelerinin topraktan hızlı kaybı (yıkanarak uzaklaşması) önlenir.

√ Toprakta kaymak tabakası oluşumunun önüne geçer. Böylece çimlenmiş bitkicikler, fiziksel bir engele maruz kalmadan kolaylıkla toprak yüzüne çıkabilir.

√ Kurak şartlarda bitkinin su stresine girmesini önler.

√ Toprağın rengini koyulaştırarak daha fazla güneş enerjisi emilimini sağlar. Kolay ısınan toprakta tohumlar daha kısa sürede çimlenir ve ürün daha erken hasada gelir.

√ Faydalı toprak mikroorganizmalarının gelişmesi ve çoğalması üzerinde uyarıcı etki yaparak    toprakta biyolojik aktiviteyi artırır. Bununla birlikte toprak pH’ını da dengeler. Bu özellikleriyle toprakta alınamaz formda bulunan besin elementlerini bitkinin yararlanabileceği forma dönüştürür ve bitkinin besin maddesi alım kapasitesini yükseltir.

Kullanım Önerileri:

Sebzelerde

Topraktan; 10-15 gün ara ile  1-1,5 Litre /dekar

Yapraktan; 100 Litre suya 300-500 ml /dekar

 

Tarla Bitkilerinde 

Yapraktan; 100 Litre suya 450-500 ml /dekar

 

Meyve Ağaçlarında

Topraktan; Ağaç Başı 50-70 cc. / 4 Uygulama

Yapraktan100 Litre suya 400-500 ml  / 4 Uygulama

 

 


Tescil Bilgileri ve Garanti Edilen İçerik


AgraGron AminAgro garanti edilen içerik
AgraGron AminAgro içerik
Scroll to Top
WhatsApp WhatsApp