Soldaki kök EkosolFarm Sıvı Solucan Gübresi® UYGULANMIŞ, sağdaki kök UYGULANMAMIŞ.